Akties

InhoudTabellenAkties
http://www.rocrail.net/doc/rocrail-wrappers/wrapper-en.html#actionctrl

Een vastgelegde actie is geen deel van de actie maar kan er een besturen.

SetupType & ID

Een bestaande ID van het type wissel, sein, uitgang of terugmelder.

Status

Type Possible state values
output on, off, active
switch straight, turnout, left, right
signal red, yellow, green, white
sensor true, false, identifier²
loc Loco ID must match.(¹(³

¹) Dit werkt alleen in auto mode en met een sensor gekoppeld aan een blok .
²) Lees ident event description for an explanation.
³) Loc adres bereik.

Voor het type loc kunnen de volgende statussen worden gebruikt.

Loc rijrichting

Deze voorwaarde kan alleen gebruikt worden met blokmelders; Separate melders geven deze info niet. (Railcom is een uitzondering.)
Mogelijke loc richtingen :forwards/reverse
Het ID moet op * gezet worden als de voorwaarde voor alle locs geldt.

Loc type

Revisie 2792+
Mogelijke waardes zijn diesel, steam of electric. Er wordt aan de voorwaarde voldaan als het loc type overeenkomt met de opgegeven waarde. Het ID moet op * worden gezet. Deze voorwaarde werkt alleen bij objecten die de loc kunnen identificeren (zoals blokmelders, blokken, rijwegen).

Block enter side

Revisie 2110+
Als de block side optie wordt gebruikt, kan de zijde waar de loc een blok is binnen gereden als status worden gebruikt, mogelijke waardes zijn + en -.
Het ID moet op * gezet worden als de voorwaarde voor alle locs geldt.

Loc adres

Als het status veld begint met '#” wordt dit gezien als een loc-adres.
Het loc-ID wordt niet meegenomen in dit geval en kan op * gezet worden.

Format:

#addr[,#addr]...\\

The addr can also be defined as a range:

#addr-addr\\

Example:
Loco address range between 1 and 80, and address 4711:

#1-80,#4711

.


Personal Tools