Akties

InhoudTabellenAktiesActies kunnen gestart worden bijv. na het beëindigen van een tijdschema of het activeren van een output symbool. Meestal zijn de knoppen voor het activeren terug te vinden op het Algemeen tab blad van een Rocrail object.

Een actie wordt gekoppeld aan 1 of meerdere voorwaarden zodat bepaald kan worden of de aktie wel of niet uitgevoerd moet worden.

Een actiedefinitie is geen onderdeel van de actie maar stuurt een actie aan.

Setup


ID

Een bestaand actie ID vooraf gedefinieerd in de Actie tabel.

Status

De ingevulde status moet overeenkomen met de status van de aanroepende component om de actie te starten.
Bij een wissel kan dit zijn : turnout, straight, left en right. De Engelse benamingen moeten worden gebruikt


Soort actie Status Opmerking
Sensor on, off, true, false, <count>³
Output on, active, off
Switch turnout, straight, left and right
Signal red, yellow, green, white
Loco run, stall, min, mid, max, cruise, dirchange, lights, f1-f28, sensor event timeout Output objects do not contain loco information.
Block ghost, enter, occupied, reserved, free, closed, depart¹, acceptident², exit(unexpected, revno 3104)
Route go, lock, unlock
Schedule laat leeg
Turntable goto, next, prev, turn180, lighton, lightoff, calibrate
System go-*, stop-*, stoplocs, save, shutdown, analyse, reset, ebreak Het * moet vervangen worden door een “cmd” (commando) of “event”. :!: System actions zijn terug te vinden in het menu Tabellen
Text laat leeg de aktie wordt uitgevoerd als de dynamische tekst vernieuwd wordt


¹) Depart (vertrek) wordt getriggerd als de rijweg gezet is voor de volgende bestemming .
²) Accept a new ident in auto mode.
³) The sensor counts the 'on' states. The action will be triggered if the count set in the state field match the counter of the sensor.
:!: Alle status waarden zijn hoofdletter gevoelig, gebruik dus kleine letters .

Mode

Deze optie maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen Auto en Manual mode. Standaard staat deze instelling voor beide aangevinkt.


Personal Tools