Auto en Halfauto mode

Inhoud Auto mode

  • Auto - en halfauto mode
Binnen Rocrail kun je handmode, half automode en automode door elkaar gebruiken.


Voorwaarden te stellen aan blokken om in automode en halfautomode te rijden:

  • Alle blokken moeten gedefineerd zijn.
  • Alle blokken moeten voorzien zijn van een of meerdere melders.
  • Blokken moeten zijn verbonden door rijwegen.Dus in het volgende voorbeeld dienen er rijwegen te zijn van blok A1 naar A2, van A2 naar A3, van A3 naar A4 en zo verder.


Auto mode

De treinen rijden in de automode willekeurig.
Er zijn 2 uitzonderingen op deze regel:

  • De trein gebruikt een dienstrooster
  • De trein heeft een bestemming gekregen


Start de Automode:

Activeer de automode in het menu “Automatic→Auto mode”

Als de lok bezetting niet correct is dan moet dit aangepast worden dmv. het Blok context menu: “Set Locomotive assignment…”

Als de rails gekoppeld zijn aan een blok wordt er bij bezetting een stippellijn getoond.

In dit voorbeeld is het blok A5 bezet door de BR132 lok.
Blok A1 is bezet door de BR118 lok .
Nu dien je de bestemming voor deze lok in te geven. Blok A6 is gekozen in dit voorbeeld:

Nu kan je de lok starten door op de linkermuisknop te klikken.

Het volgende vrije blok is gemarkeerd en de trein start. De trein rijdt nu automatisch van het ene blok naar het andere volgens de gedefinieerde rijwegen.

De treinsnelheid is blok afhankelijk en kan gewijzigd worden onder de blokeigenschappen. Hier is ook in te geven of een trein moet stoppen en zo ja voor hoe lang.

In het loc overzicht is de huidige automatische stap en de actuele snelheid weergegeven in de kolom “Mode” en “V”.

In geval van een bezet volgend blok wordt een alternatief vrij blok gezocht in dezelfde rijrichting. Als er geen vrij blok gevonden is en de rijwegen zijn in twee richtingen gedefinieerd, dan zal de trein van rijrichting omkeren en in tegengestelde richting vertrekken. Als er geen alternatief wordt gevonden dan zal de trein afremmen tot V_min en uiteindelijk afremmen tot snelheid nul. E.e.a is afhankelijk van de gekozen type melders. In het voorbeeld zal de trein stoppen in blok A4.

Half Auto Mode

De setup is dezelfde als in Automode. Het enige verschil is dat de trein gestart moet worden met de opdracht “Half automatic”. De treinsnelheid moet met de hand geregeld worden. Bezette blokken kunnen niet gereserveerd worden en als er geen alternatieve route beschikbaar is moet de snelheid van de trein met de hand naar 0 geregeld worden om een botsing te voorkomen. Seinen en wissels worden gezet als bij de “auto mode”.

Status melding in auto- en halfautomode

Volgende statussen zijn mogelijk:

Status Omschrijving
idle Trein is niet in automatische mode.
wait Automatisch rijdende trein wacht
automatic Trein rijdt in automatische mode

Stop de Auto- en halfautomode

Als alle treinen terug in handmode gezet moeten worden, gebruik dan het menu-item “Automatic”.
Als slechts één trein teruggezet dient te worden naar handmode klik dan in een bezet blok op de linkermuisknop .

"Spooktrein" - Ghost

Als een blok is gemaakt met de “Accept Ghost” eigenschap, zal iedere binnenkomende onbekende trein toegelaten worden. Deze trein krijgt de naam “Ghost”.


Personal Tools