Blokgroepen

Algemeen

Blokgroepen zijn origineel gemaakt om manueel in trackdriver systemen zoals Dinamo te rijden. Maar met een extra vlag kunnen de groepen gebruikt worden om deadlocks te voorkomen, door andere software kritische secties genoemd.

ID

Het ID is vrij om te kiezen en niet verder van toepassing in het programma. Maar het is raadzaam om dit bedacht te gebruiken en het kan gebruikt worden in verdere versies van Rocrail.

Omschrijving

Vrije tekst ter info.

Kritische sectie

Deze vlag past het gebruik vd blok groep aan. Indien actief, zal het ge-evalueerd worden, iedere keer dat een trein een blok tracht te reserveren om te zien of het tot een blokgroep behoort. Dit om deadlocks te voorkomen.


Personal Tools