Rocrail compileren in Windows in 10 stappen

Met regelmatige tussen pozen is er een windows versie beschikbaar van Rocrail waarin de laatste wijzigingen en aanvullingen zijn verwerkt. Om in Windows de laatse versie (Snapshot) van Rocrail te kunnen draaien is het noodzakelijk de broncode die in C en C++ onder Linux wordt geschreven zelf te compileren. De broncode bestanden zijn beschikbaar op http://www.rocrail.net/software/rocrail-snapshot/index.php

Het compileren, dwz het omzetten van de broncode bestanden naar Windows is voor iemand die dit niet dagelijks doet nog al bewerkelijk. Er moeten eerst een aantal hulp programma's gedownload en geinstalleerd worden. Tevens moeten een aantal handelingen vanuit het command window gedaan worden. Ga hiervoor in Windows naar Start en kies voor Uitvoeren. Vul op de tekstregel cmd in en een zgn. Dos-box verschijnt. Je ziet dan in welke directory je je op dit moment bevindt. Als je dir typt krijg je alle bestanden in die directory te zien. Type cd.. en je gaat een directory terug richting c:\ . Dit commando kun je herhalen tot je in de root directory c:\ bent. Om naar een nieuwe bestaande directory te gaan type je cd naam directory en je gaat weer een stapje omhoog.

Om de bestanden te compileren moeten de volgende 10 stappen doorlopen worden:

Door gebruik te maken van de beschikbare reeds gecompileerde libraries wx??????.zip kunnen we de compilatie in Windows wat sneller maken.

 1. ga naar de dos-box en type mkdir c:\rocrail , een nieuwe directory wordt aangemaakt
 2. ga naar http://subversion.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91 en download svn (svn-<versie>-setup.exe) en installeer deze in c:\rocrail\svn -
 3. ga naar http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=2435&package_id=240780, download mingw en installeer in c:\rocrail\mingw
 4. hernoem c:\rocrail\mingw\bin\mingw32-make.exe in c:\rocrail\mingw\bin\make.exe
 5. ga naar de Dos-box: ga naar c:\rocrail en type dan : bzr checkout –lightweight https://launchpad.net/rocrail Rocrail
  • soms komt een errormelding: validating server ……
  • geef op de cursor een p van permanently
 6. download the wx2.8.x.zip vanhttp://www.rocrail.net/software/rocrail-snapshot/index.php en pak de inhoud uit in c:\rocrail
 7. hernoem de directory wx2.8.x\lib in wx2.8.x\lib-unicode
 8. bewerk het bestand c:\rocrail\Rocrail\rocgui\makefile-mingw gebruik daarvoor bijvoorbeeld notepad : verander wxroot=<somepath> in wxroot=..\..\wxwidgets-<versionhere> en als de wxversion iets anders is dan 2.8, verander die regel dan ook
 9. hernoem de file c:\rocrail\mingw\bin\mingw32-make.exe in c:\rocrail\mingw\bin\make.exe
 10. open notepad en maak een bestand aan c:\rocrail\update.bat en voeg daar de volgende inhoud aan toe en sla het bestand op:
@echo off
SET PATH=%CD%\mingw\bin;%CD%\svn\bin;%PATH%:
cd Rocrail
svn update
make -f makefile-mingw unicode
cd winbin
strip.exe *.dll
strip.exe *.exe
echo Done!
pause

Nu gaan we updaten :

ga in windows naar c:\rocrail en klik op update.bat. Alles loopt nu vanzelf.

Het enige wat rest is het kopiëren van de alle bestanden uit de c:\rocrail\rocrail\winbin directory naar een directory waarvan uit je rocrail wilt draaien.


Personal Tools