User Tools

Site Tools


accdec-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

accdec-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Functie decoders ======
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​baanontwerp|Baanontwerp]] -> **Functie decoders**
 +[[:​dutch#​componenten|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +  * **[[:​accdec-nl|Index]]** | [[:​accdec-gen-nl|Algemeen]] | [[:​accdec-cv-nl|CV'​s]] | [[:​accdec-usage-nl|Gebruik]]
  
 + \\
 +===== Index =====
 + ​{{:​accdec:​accdec-index-nl.png}}\\
 +==== Nieuw ====
 +Voeg een nieuwe decoder toe aan de lijst.\\
 +\\
 +==== Verwijderen ====
 +Verwijder de geselecteerde decoder uit de list.\\
 +\\
 +==== Documentatie ====
 +Een XML met documentatie info wordt in de standaard browser getoond.\\
 +\\
 +
 +===== RocPro =====
 + ​{{:​accdec:​rocpro-accdec-en.png}}\\
 +Als de decoder adres groter dan 0 is zal deze worden getoond in de **[[:​rocpro-nl|RocPro dialoog]]** voor programmeren van CVs.\\
 +\\
 +===== Links =====
 +  * http://​www.nmra.org/​standards/​sandrp/​pdf/​S-9.2.2_2012_10.pdf
accdec-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)