User Tools

Site Tools


accdec-usage-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

accdec-usage-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Functie Decoder CV's ======
 +[[:​dutch#​componenten|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​baanontwerp|Baanontwerp]] -> **Functie decoders**
 +  * [[:​accdec-nl|Index]] | [[:​accdec-gen-nl|Algemeen]] | [[:​accdec-cv-nl|CV'​s]] | **[[:​accdec-usage-nl|Gebruik]]**
  
 + \\
 +===== Gebruik =====
 +{{:​accdec:​accdec-usage-nl.png}}\\
 +Type objecten gekoppeld aan deze decoder die worden in deze lijst getoond:\\
 +  * __**[[:​output-gen-nl#​decoder|Uitgangen...]]**__
 +  * __**[[:​signal-gen-nl#​decoder|Seinen...]]**__
 +  * __**[[:​switch-gen-nl#​decoder|Wissels...]]**__
 +  * __**[[:​sensor-gen-nl#​decoder|Melders...]]**__
 +\\
 +Met een dubbelklik wordt de eigenschappen dialoog van het betreffende object getoond.\\
accdec-usage-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)