User Tools

Site Tools


accgroups-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

accgroups-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Toebehoor groep lijst ======
 +[[:​dutch#​componenten|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​baanontwerp|Baanontwerp]] -> **[[accgroups-nl|Toebehoor groep lijst]]**
  
 +
 +\\
 +
 +{{:​lightctrl:​accgroups-nl.png}}\\
 +
 +===== Introductie =====
 +Toebehoor groep lijsten worden gebruikt voor het groeperen van Uitgang en Wissel objecten en kan worden gebruikt met:
 +  * __**[[:​lightctrl-nl|Light besturing...]]**__
 +  * __**[[:​timed-actions-nl|Acties...]]**__ ​
 +  * __**[[:​xmlscripting-ln|XML Scripts]]**__
 +Het doel van een "​Toebehoor groep lijst" is om alle onderdelen te schakelen met een enkele opdracht.\\
 +  ​
 + \\
 +===== Opdrachten in kaart =====
 +^ Object ^ Opdracht ^ effect ^
 +| Uitgang | on | aan |
 +| Uitgang | off | uit |
 +| Wissel | on | recht |
 +| Wissel | off | omgelegd | \\
 +De **flip** opdracht zal wiselen tussen de **on** en **off**.\\
accgroups-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)