User Tools

Site Tools


analyzer-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

analyzer-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Spoorplan analysator ======
 +  * [[rocrailini-gen-nl|Algemeen]] | [[rocrailini-trace-nl|Trace]] | [[rocrailini-service-nl|Netwerk]] ​ | [[rocrailini-automode-nl|Auto]] | [[rocrailini-controller-nl|Centrale]] | [[r2rnet-nl|R2Rnet]] | [[rocrailini-analyser-nl|Analysator]] | [[rocrailini-rocweb-nl|RocWeb]] | [[finder:​finder-nl|Finder]] | [[rocrailini-cmdmapping-nl|Commando toewijzen]]
 +    * **Beschrijving van de spoorplan analysator.**
 +
 +{{:​schaakbord.png?​200}}
 +
 +//\\ //\\
 +
 +
 +===== Belangrijke wijziging =====
 +^Analysator rijwegnamen vernaderd^
 +|:!: Vanaf Rev. 12.859+ is de "​**autogen-**"​-voorzet (zie beneden) vervangen door de optie __**[[route-gen-nl#​automatisch_gegenereerd|Automatisch gegenereerd]]**__. \\ Voor rijwegen welk nog steeds de voorzet "​autogen-"​ bevatten. Bij een nieuwe analyse wordt deze voorzet verwijderd en vervangen door de nieuwe optie.\\ Daarbij wordt ook "​Generated by the analyzer"​ toegevoegd in de '​Beschrijving'​ veld van het block. \\ In de dialoog __**[[route-index-nl|Rijweg:​ Index]]**__ een voorzet "** * **" in de "​Beschrijving"​ colom column toon dat de optie '​Automatisch gegenereerd'​ staat aangevinkt.|
 +\\
 +===== Mogelijkheden =====
 +  * Analyseer het spoorplan en creëer automatisch alle mogelijke rijwegen. ​
 +  * Zet de **rijwegen** in de **"​Rijweg ID'​s"​** de spoor symbolen, seinen en melders -> rijweg weergave. ​
 +  * De **[[#​richting_rails|Richting rails]]** kan worden gebruikt om rijwegen allen in de aangegeven richting te creëren.
 +  * Met **[[#​verbinders|Verbinders]]** kunnen rijwegen door andere objecten, lege velden en spoorplan niveaus worden gecreëerd.
 +  * Wissel opdrachten worden aan de routes toegevoegd.
 +  * Sein selectie (**[[rocrailini-analyser-nl|optioneel]]**).
 +  * Enter- en In- melder toewijzing aan blokken (**[[rocrailini-analyser-nl|optioneel]]**).
 +  * Module ondersteuning. ​
 +  * Fiddle Yard ondersteuning.
 + \\
 +==Note:==
 +De analysator was geïntroduceerd als een hulpmiddel voor nieuwe en onervaren mensen om snel een volledige automatisch rijdend spoorplan beschikbaar te hebben.\\
 +Echter, met complexe of ongebruikelijke spoorplannen kan de analysator niet altijd alle mogelijke rijwegen maken, kan onverwachte/​onbedoelde rijwegen maken of zelfs blijven hangen.\\
 +In deze gevallen zullen de instellingen moeten worden aangepast of handmatig moeten worden af gemaakt. De juist gegenereerde rijwegen kunnen dan als blauwdruk worden gebruikt.\\
 +Zie ook **[[analyzer-nl#​beperkingen|Beperkingen]]**\\
 +\\
 +
 +===== Werking =====
 +==== Voorwaarden ==== 
 +  - Spoorplan moet __**[[planhealth-nl|gezond]]**__ zijn voor het analyseren!
 +  - Alle symbolen moeten aan ekaar liggen zonder open vakjes ertussen. Met uitzondering van de [[#​verbinders|Verbinders]]
 +  - In het spoorplan is op elke positie is maar één symbool toegestaan. (**Geen overlapping.**) ​
 +  - De analysator is gebaseerd op de symbool afmetingen in het standaard **[[:​symbols-themes-spdr60-nl|SpDrS60]]** thema. (Zie ook **[[symbols-theme-props-nl#​de_basis|thema basis]]**)
 +\\
 +==== Activeren ====
 +De analysator kan handmatig worden geactiveerd:​
 +  * Met [**z**] in de Rocrail server terminal als de **-console** optie actief is.
 +  * In rocview in het menu **[[rocgui-menu-nl#​bestand|Bestand -> Analyseren -> Analyseren]]**. ​
 +\\
 +==== Opschonen ====
 +Door de analysator opnieuw te gebruiken na het aanbrengen van wijzigingen zullen rijwegen worden verwijderd die door de wijzigingen niet meer geldig zijn en staan aangegeven als '​Automatisch gegenereerd'​.\\
 +Handmatig aangemaakte rijwegen of rijwegen waar de optie __**[[route-gen-nl#​automatisch_gegenereerd|Automatisch gegenereerd]]**__ niet meer aan staat zal zullen niet worden gewijzigd.\\
 +\\ 
 +==== Melder Configuratie ====
 +{{  :​analyzer:​analyser-sensors.png}}
 +Melders moeten worden toegewezen aan de rijwegen in de **[[block-routes-nl|Rijwegen tab in de blok eigenschappen]]**. De melders worden toegewezen naar __all enter +__ en __all enter -__. De __all enter +__ is voor alle rijwegen die binnen komen aan de + zijde van het blok (Gemarkeerd met een klein + in SpDrS60 thema). De __all enter -__ is gebruikt voor alle rijwegen die binnen komen de - zijde van het blok.
 +==Note:==
 +Het toewijzen door door de analysator werkt alleen wanneer "​enter"​ en "​in"​ melders worden gebruikt. \\ 
 +Dit betekent dat er aan elke zijde van het blok en voor de volgende wissel een melder moet zitten.\\ ​
 +Blokken met één, drie of meer melders zullen de melders niet automatisch correct krijgen toegewezen.\\ ​
 +Met meer dan één melder aan een zijde van een blok zullen alleen de dichts bij zijnde melders worden gebruikt.\\
 +\\
 +
 +==== Richting rails ====
 +Richting rails (Zie ook **[[:​tracks-gen-nl#​soorten|Soorten rails]]**) kan worden gebruikt om het creëren van rijwegen door de analysator in specifieke richtingen te beperken. Hiervoor wordt richting rails tussen één of meerdere blokken geplaatst:
 +^ Voorbeeld ^ Beschrijving ^ Rijwegen gegenereerd door de analysator ^
 +| {{:​analyzer:​dir-no.png}} | Twee blokken verbonden door normaal spoor | Van A naar B __en__ van B naar A |
 +| {{:​analyzer:​dir-all.png}} | Twee blokken met ertussenin een spoor indicatie in beide richtingen | Zelfde als hierboven; De twee richtingen rails is alleen voor visuele indicatie en heeft geen functie |
 +| {{:​analyzer:​dir-right.png}} | Twee blokken met een richtingrail ertussenin, Pijl wijzend naar rechts | __Alleen__ van A naar B |
 +| {{:​analyzer:​dir-left.png}} | Twee blokken met een richtingrail ertussenin, Pijl wijzend naar links | __Alleen__ van B naar A |
 +| {{:​analyzer:​dir-no1.png}} | Zijspoor zonder richting rails |A naar B, A naar C, B naar A en C naar A |
 +| {{:​analyzer:​dir-right1.png}} | Richting rails in het zijspoor | A naar B, A naar C en B naar A |
 +| {{:​analyzer:​dir-right2.png}} | Richting rails voor een wissen naar een zijspoor | A naar B en A naar C |
 +
 + \\
 +==== Verbinders ===
 +Verbinder sporen kunnen worden gebruikt om te verbinden met sporen elders in het spoorplan: De analysator zoekt voor een tegendeel (tweede verbinder) in de zelfde richting en negeert de opening(en) ertussen.\\ ​
 +^ Voorbeelden voor verbinder sporen \\ Voorkomen van nutteloze spoorelementen ^^
 +| {{:​analyzer:​verbinder.png?​800}} ​ ||
 +| \\ ||
 +^ Verbinder sporen illustreren een brug ^^
 +|  {{:​analyzer:​bridge.png}} \\ {{:​analyzer:​bridge-connector-example.png}} ​ |  {{:​analyzer:​bridge-crossing-example.png}} ​ |
 +|  Brug door twee verbinders \\ Boven met spoortype "​verbinder"​ \\ Onder met spoortype "​tracknr"​ = **2**  |  Brug met één symbool van spoortype "​tracknr"​ = **3** \\ Hiermee is de analysator in staat de rijwegen A- < > B+ en C- < > D+ te herkennen en te creëren |
 +\\
 +  * Er is geen maximale afstand tussen de Verbinders.\\
 +  * Verbinders op het zelfde spoorplan niveau en tegenover elkaar liggen zoals het brug voorbeeld hierboven worden behandeld als tegendelen.\\
 +  * Voor Verbinders met een **[[tracks-gen-nl#​nummer|een spoornummer]]** tussen 10 en 99 moet er ergens in het spoorplan een andere Verbinder zijn met het zelfde nummer. Deze verbinder mag op een ander niveau zijn en/of een andere oriëntatie hebben.\\
 + \\
 +=== Belangrijk voor module bakken ===
 +Verbinder moeten **__niet__** worden gebruikt tussen modules, anders zal de analysator **__geen__** rijwegen creëren over de module grenzen :!:
 +\\  ​
 +| Bij modulebak overgangen gebruik rechter spoor delen :!: |
 +|  {{:​modules:​no-connector.png?​200}} ​ |
 +\\
 +
 +===== Beperkingen ​ =====
 +  * De analysator is niet perfect, fouten kunnen voorkomen.
 +  * Niet alle bijzondere situaties kunnen worden herkend. ​
 +  * De analysator configureerd de melders in de blokken alleen nadat de optie "​Verbind melders met blokken"​ (Rocrail eigenschappen -> Analysator) is aan gezet. (Standaard staat deze optie uit.)
 +  * Als "​Verbind melders met blokken"​ aan staat zal de analysator proberen bij blokken de melders **enter** en/of **in** proberen toe te wijzen bij rijwegen waar dat nog niet (geheel) was gebeurd. Dit geld voor zowel voor handmatig gemaakte rijwegen als de automatisch gegenereerde.
 +> **Note:** Al ingestelde **enter** en/of **in** melders blijven behouden. De analysator wijzigt deze niet. Ook als deze compleet fout zijn.
 +  * Het toewijzen van de melders geld alleen voor de melders het dichtst bij het blok en voor dit blok uniek zijn.
 +  * Als een **enter2in** wordt gevonden in een blok wordt er in dit blok geen wijziging gemaakt met de melders.
 +  * Een **enter2in** melder wordt nooit toegewezen of verwijderd door de analysator.
 +  * Wegen worden niet ondersteunde door de analysator.
 +  * Alleen een paar objecten van de **[[switch-gen-nl#​accessoire|Wissel type "​Accessoire"​]]** en de **[[tracks-gen-nl#​type|Spoor type "​tracknr"​]]** worden herkend:
 +\\
 +^Wissel Type "​Accessoire"​^^
 +^Accessoire#​^Beschrijving^
 +|  1  | Dubbelspoor spoorwegovergang,​ in onbruik geraakt |
 +|  10  | Enkelspoor spoorwegovergang,​ Geen slagbomen| ​
 +|  11  | Enkelspoor spoorwegovergang,​ Slagbomen aan één zijde | 
 +|  12  | Enkelspoor spoorwegovergang,​ Slagbomen aan twee zijden | 
 +|  40  | Dubbelspoor klapbrug |
 +|  41  | Enkelspoor klapbrug |
 +| ||
 +^Spoor Type "​tracknr"​^^
 +^Nummer^Beschrijving^
 +|  2  | bridge connector |
 +|  3  | bridge crossing |
 +\\
 +Andere accessoires of track nummers zijn __niet ondersteund__. Afwijkende grid afmetingen en orientaties van deze symbolen zijn onbekend. Daarom moeten deze symbolen __tijdelijk__ worden worden vervangen met normale spoor symbolen voordat de Analysator wordt gestart.
 +> **Note:** Gebruik geen twee of meer dubbelspoor symbolen achter elkaar. De analysator zal dan een aantal verkeerde rijwegen creëren :!:
 +
 + \\
 +
 +===== Voorbeeld =====
 +{{:​analyzer:​demo-plan.png?​500}}\\
 +{{:​analyzer:​demo-plan.zip}}\\
 +
 +==== Genereerde rijwegen ====
 +<code xml>
 +<​stlist>​
 +    <st id="​autogen-[01+]-[02+]"​ bka="​01"​ bkb="​02"​ bkaside="​true"​ bkbside="​true"​ show="​false"​ x="​0"​ y="​0">​
 +      <swcmd id="​sw1"​ cmd="​straight"/>​
 +    </st>
 +    <st id="​autogen-[01+]-[03+]"​ bka="​01"​ bkb="​03"​ bkaside="​true"​ bkbside="​true"​ show="​false"​ x="​0"​ y="​0">​
 +      <swcmd id="​sw1"​ cmd="​turnout"/>​
 +    </st>
 +    <st id="​autogen-[04+]-[01-]"​ bka="​04"​ bkb="​01"​ bkaside="​true"​ bkbside="​false"​ show="​false"​ x="​0"​ y="​0"/>​
 +    <st id="​autogen-[02-]-[04-]"​ bka="​02"​ bkb="​04"​ bkaside="​false"​ bkbside="​false"​ show="​false"​ x="​0"​ y="​0">​
 +      <swcmd id="​sw2"​ cmd="​straight"/>​
 +    </st>
 +    <st id="​autogen-[03-]-[04-]"​ bka="​03"​ bkb="​04"​ bkaside="​false"​ bkbside="​false"​ show="​false"​ x="​0"​ y="​0">​
 +      <swcmd id="​sw2"​ cmd="​turnout"/>​
 +    </st>
 +  </​stlist>​
 +</​code>​
 +
 +===== Tips en Tricks =====
 +==== Behoud van rijwegen ====
 +V: Waarom overschrijft/​verwijderd de analysator mijn wijzigingen?​\\
 +A: De analysator __verwijderd__ eerst alle routes die staan gemarkeerd als "​Automatisch gegenereerd"​ en creëert daarna nieuwe (missende) rijwegen.\\
 +\\
 +V: Hoe kan ik er voor zorgen dat de analysator rijwegen niet her creëert?\\
 +A: Door het vinkje bij "​Automatisch gegenereerd"​ weg te halen (-> Geen verwijdering -> geen hercreatie)\\
 +\\
 +
 +==== Alternatieve Rijwegen ====
 +Voorkomen van alternatieve rijwegen van A- naar B+ (voorkom het wisselen van spoor)
 +
 +{{:​analyzer:​alt_route_ab.png}} \\
 +- Voor:
 +  * "​[A-]-[B+]"​ "​*Generated by the analyser"​ Automatisch gegenereerd staat aangevinkt. (direct rijweg)
 +  * "​[A-]-[B+]-1"​ "​*Generated by the analyser"​ Automatisch gegenereerd staat aangevinkt. (Alternatieve rijweg, gebruik makend van het zijspoor)
 +- Handmatige wijzigingen:​
 +  * Verwijder vinkje "​Automatisch gegenereerd"​ bij "​[A-]-[B+]"​. De "​*"​ in de beschrijving zal verdwijnen.
 +  * Verwijder "​[A-]-[B+]-1"​
 +- Na:
 +  * Bij het opnieuw gebruiken van de analysator zal rijweg "​[A-]-[B+]"​ ongemoeid worden gelaten en zal geen alternatieve rijweg van [A-] naar [B+] creëren, omdat er al een "​handmatig aangemaakte " rijweg beschikbaar is tussen deze blokken.
 +\\
 +
 +==== Meldingen in de server log ====
 +
 +- ''​ANALYSER:​ max. recursion depth (101 > 100) reached''​
 +  * Bij het zoeken naar mogelijke rijwegen tussen twee blokken zijn er meer dan 100 spoorelementen gevonden.\\ **[[http://​forum.rocrail.net/​viewtopic.php?​p=89410#​p89410|Forum topic in het Duitse gedeelte]]**
 +  => Volg a.u.b. de **[[goldenrules-nl|Aanbevolen richtlijnen]]**
  
analyzer-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)