User Tools

Site Tools


block-details-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

block-details-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Blok instellingen Details ======
 +[[:​dutch#​objects|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​componenten|Componenten]] -> [[:​block-nl|Blokken]]
 +  *  [[block-index-nl|Index]] | [[block-gen-nl|Algemeen]] | [[block-signals-nl|Seinen]] | **[[block-details-nl|Details]]** | [[block-routes-nl|Rijwegen]] | [[block-int-nl|Interface]] | [[block-permissions-nl|Toestemmingen]] | [[block-statics-nl|Statistiek]]
  
 +// \\ // \\ 
 +
 +{{:​block:​block-details-nl.png}}\\
 +\\
 +===== Stijging =====
 +Deze optie is te gebruiken voor decoders zonder lastregeling. Er wordt afhankelijk van de keuze snelheids vermeerdering of vermindering toegepast. Gebruik dit bijvoorbeeld bij Delta Decoders. Deze instelling word genegeerd door loc's met lastregeling. ​ Zie: __**[[:​loc-sbt-nl#​Geen_lastregeling|loc:​ SBT]]**__\\
 +//Deze optie is alleen geschikt voor een richings blokken.//​\\
 +\\
 +===== Wachten =====
 +Kies de wijze waarop de wachttijd in het blok bepaald wordt.\\
 +Of een loc reageerd op deze instelling is afhankelijk van het __**[[block-details-nl#​type|blok type]]**__. Loc's van een niet ingestelde type zullen niet stoppen, maar zo mogelijk doorrijden.\\
 +\\
 +==== Willekeurig ====
 +Bij **Willekeurig** kiest Rocrail een wachttijd die ligt tussen het gedefinieerde minimum en maximum. De tijden zijn seconden.\\
 +\\
 +==== Vast ====
 +Bij **Vast** ​ wordt de vastgelegde vaste wachttijd gekozen. De tijd is in seconden.\\
 +\\
 +==== loc ====
 +Als voor de optie **loc** gekozen wordt, dan wordt de wachttijd gekozen die in de __**[[loc-details-nl#​blok_wachttijd|eigenschappen van de loc]]**__ is ingesteld.\\
 +\\
 +==== nee ====
 +Met **nee** is er geen wachtijd. Als er een vervolg weg vrij is zal deze worden gereserveerd en zal de loc door rijden.\\
 +\\
 +==== stoppen ====
 +Zodra een loc in het blok aan komt zal deze stoppen met automatisch rijden en op idle gaan.\\ ​
 +> **note:** Deze inselling kan effect hebben op dienstregelingen en touren.\\
 +\\
 +===== Snelheidsmeting =====
 +Als er een waarde >0 is vastgelegd voor de meetafstand dan wordt de gemiddelde snelheid tussen het  **enter** en **in** signaal berekend.\\
 +=== Schaal ===
 +Hier dient de schaal te worden ingevuld. 87 voor H0, 120 voor TT  en 160 voor N.\\
 +=== Afstand ===
 +Hier dient de afstand tussen het begin van de **enter** melder en het begin van de **in** melder te worden gegeven in milimeters.\\
 +=== MPH ===
 +Vink **MPH** aan als de snelheid in mijlen moet worden uitgedrukt. (De meetafstand wordt altijd in millimeters vastgelegd!)
 +=== Neemt nu op ===
 +Zie __**[[mvtrack-setup-nl#​neemt_nu_op|MVTrack opnemen]]**__.\\
 +\\
 +| De berekende waarden worden in het server-venster weergegeven. |\\
 +| {{velocitymeasurement-en.png}} |\\
 + \\
 +  * **Note:** De snelheidsmeting werkt alleen in de **auto-mode**\\
 +  * Kijk bij [[:​mvtrack-nl|MVTrack]] voor meer informatie.\\
 +\\
 +===== Snelheid =====
 +De snelheid in het blok voor alle trienen die aankomen in of vertrekken uit het blok. (Rijwegsnelheden zullen deze instelling overstemmen.)\\
 +\\
 +Relatie tussen blok snelheid en loc snelheid (zie ook:​**[[:​loc-int-nl|Loc:​ Interface]]**):​\\
 +^  Blok Snelheid ^  Loc Snelheid ​ ^
 +|  Min.  |  V_min  |
 +|  Mid.  |  V_mid  |
 +|  Kruis  |  80% van V_max <​sup>​1)</​sup>​ |
 +|  Max.  |  V_max  |
 +|  %  |  xx% of V_max  |
 +<​sup>​1)</​sup>​ Als deze niet al staat ingesteld in **[[:​loc-int-nl#​v_cru_-_kmh_cru_v_rcru|V_cru]]**.\\
 + \\
 +==== Aankomst ====
 +Deze snelheid zal gebruikt worden als een trein binnenkomt en een **enter** melding geeft.\\
 +\\
 +==== Vertrek ====
 +Deze snelheid zal gebruikt worden als een trein vertrekt uit een blok.\\
 +\\
 +==== Stop ====
 +Deze snelheid zal gebruikt worden als een trein binnenkomt een **enter** melding geeft en heeft te stoppen in het blok. (Alleen als de aankomst snelheid hoger is.)\\
 +Bij een percentage zal het een percentage zijn t.o.v. de aankomst snelheid.s Zie ook: __**[[route-speed-nl#​percent|Rijweg snelheden]]**__\\
 +\\
 +==== Max. km/h ====
 +De maximale blok snelheid in km/h.\\
 +  * Alleen voor locs die staan ingesteld op km/h direct of via een percentage. Zie __**[[loc-int-nl#​snelheid|Loc instellingen]]**__.
 +  * Locs die minder hard rijden dan de Max. km/h worden niet beïnvloed.
 +\\
 +===== Type =====
 +Er zijn verschillende blok types de definieren. Deze wordt vergeleken met het treintype om te bepalen wat te doen.\\
 +Als het blok gedefinieerd is als Intercity dan zal een goederentrein doorrijden, zo mogelijk zonder te stoppen. Hij wacht in ieder geval niet zoals een passagierstrein.\\
 +Een trein gedefinieerd als stoptrein zal in dit blok stoppen.\\
 +Een blok gedefinieerd als rangeren accepteert alleen een lok zonder wagons.\\
 +**Als een blok als rangeerblok is gedefinieerd wordt de elektrische bezetmelding genegeerd.**\\ ​
 +Verdere informatie kan __**[[block_traintype-nl|Hier]]**__ worden gevonden.\\
 +De aanvink blokjes hebben drie standen:\\
 +|Leeg|{{:​icons:​blocktype_no_checked.png}} ​ |{{:​icons:​blocktype_no_checked_2.png?​20}} ​ |Type niet geselecteerd |
 +|  ✔  |{{:​icons:​blocktype_checked.png}} ​ |{{:​icons:​blocktype_checked_2.png?​20}} ​ |Type geselecteerd |
 +|  −  |{{:​icons:​blocktype_no_wait.png}} ​ |{{:​icons:​blocktype_no_wait_2.png?​20}} ​ |Type selecteerd, niet wachten |
 +(//De weergave is afhankelijk van het gebruikte OS. Kolom 2 = Linux en Mac, Kolom 3 = Win//)
 +\\
 +===== Algemene knoppen =====
 +Zie: __**[[rocview-common-buttons-nl|Algemene knoppen]]**__\\
block-details-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)