User Tools

Site Tools


blokgroups-cond-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blokgroups-cond-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Blokgroep Voorwaarden =====
 +[[:​dutch#​objects|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​componenten|Componenten]] -> [[:​blockgroups-nl|Kritische secties & Blokgroepen]]
 +  *  [[blockgroups-index-nl|Index]] | [[blockgroups-gen-nl|Algemeen]] | [[blockgroups-props-nl|Details]] | **[[blokgroups-cond-nl|Voorwaarden]]**
 +   
  
 +// \\ // \\ 
 +
 +{{:​blockgroups-cond-nl.png}}\\
 +===== Eerste blok =====
 +Het eerste blok uit de "​Gekoppelde blokken"​ lijst
 +\\
 +===== Vrije blokken =====
 +Een komma gescheiden lijst van blokken. Één van deze blokken moet vrij zijn om de blokgroep te reserveren.
 +\\
 +==== Reserveren ====
 +Het eerst vrije blok in deze lijst zal ook worden gereserveerd.\\
 +Dit is bijna het zelfde als een ga naar bestemming opdracht; Rijweg voorwaarden worden genegeerd.
 +\\
 +===== Voorbeeld =====
 +Zie ook: **[[:​critsec-nl|Kritische sectie]]**\\
 +
 +{{:​blockgroup-cond-example.png}}\\
 +Blok b3 en b4 vormen een blokgroep als een kritische sectie.\\
 +Alles zou vast lopen als er geen blok vrij is in het eindstation.\\
 +Gebruik de voorwaarden in de blokgroep om dit te voorkomen. :\\
 +^ Eerste blok ^ Vrije blokken ^ Reserveren ^
 +| b3 | b5,b6 |  |
 +| b4 | b1,b2 |  |
 +\\
 +===== Algemene knoppen =====
 +Zie: __**[[rocview-common-buttons-nl|Algemene knoppen]]**__\\
blokgroups-cond-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)