CAN-GCLN CAN-Loconetbrug

InhoudHardwareMERGCBUS


Door Rob Versluis & Peter Giling

cangcln-prototype2.jpg

Introduction

De CAN-GCLN verzorgt een koppeling tussen de CANbus en de Loconetbus en kan gebruikt worden in die situaties waar aan te sluiten modules wel voor de ene en niet voor de andere bus beschikbaar zijn of om aan de wens te voldoen vanuit Rocrail slechts 1 bus aan te sturen.

LocoNet® is een handelsmerk van Digitrax, Inc.


Een stukje techniek

Het probleem om een dergelijke brug te realiseren ligt in het verschil in data snelheid van de beide bussen.
Cbus gebruikt een snelheid van 125kBit/sec en Loconet 16kBit/sec.
De oplossing kan worden gevonden in het creeren van een voldoend grote buffer, maar eigenlijk is het toepassen van filters een betere optie om zgn. overflow te voorkomen.


Mogelijkheden


Afspraken over adressering

Afspraken voor het adresseren van componenten is noodzakelijk omdat de Canbus bij de events geen onderscheid maakt tussen binnenkomende meldingen en uitgaande opdrachten.
Er is voorzien in een instelbaar filter met een standaard instelling zoals onderstaand.

Type CBUS events bereik
Wissels getalwaarde < 1024
Melders getalwaarde >= 1024


Adres mapping

Lees ook Addressing voor meer info over het adresseren .

CBUS (FADA) → LocoNet (PADA) Opmerking
address (divided by) 2 → port
address (modulo) 2 → gate Bij de GCA50 setup wordt de gate C2 optie gebruikt.


LocoNet (PADA) → CBUS (FADA)
port (multiplied by) 2 + gate


  • FADA = Flat Accessory Decoder Address
  • PADA = Port Accessory Decoder Address


Voorbeeld

Een MGV50 module uitgang onder Loconet met adres 0 en poortnummer 10 heeft onder Cbus het adres 0 en poortnummer (10×2)-2.

:!: Pas op voor een wissel met een enkele spoel worden twee opvolgende adressen gebruikt, 1 voor het inschakelen en het tweede adres voor het uitschakelen.


Setup

Rocrail 3536+, Firmware 427+

LocoNet

Read only

Alleen LocoNet packets worden vertaald naar CBUS, niet andersom.

CBUS melders

Zet een vinkje voor CBUS sensor events.

Start of day

Vertaalt de “CBUS Start of Day” waarde naar LocoNet om de actuele status van de melders te verkrijgen.

CBUS

CANID

De ID op de CANbus.

SoD

Start of Day, unieke waarde om de gebeurtenissen een unieke waarde te geven.

Switch filter

Filter bereik voor de wissels die omgezet moeten worden van CBUS naar loconet.

Sensor filter

Filter bereik voor de melders die omgezet moeten worden van CBUS naar loconet.

Hardware

Prototype

cangcln-prototype2.jpg

Connectoren, LEDS en Jumpers


Connector Omschrijving
J1 CAN-GCA
J2 CAN-GCA
J3 MERG
J4 GCA LocoNet
J5 GCA LocoNet
J6 RJ12 LocoNet
J7 RJ12 LocoNet
ICSP1 PIC Programming


Jumper Omschrijving
JP1 CAN Aansluiting
JP2 LocoNet 12V op RailSync


LED Omschrijving
1 CBUS lezen
2 CBUS schrijven
3 LocoNet lezen
4 LocoNet schrijven
5 Run
6 FLiM Programmeren


Bestanden

HEX


Personal Tools