User Tools

Site Tools


donate-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
donate-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
donate-nl [2019/11/11 10:27] (current)
rjversluis [Support Sleutel]
Line 43: Line 43:
   * Domain registratie   * Domain registratie
   * Domain hosting   * Domain hosting
 +  * Internet toegang
   * Hardware voor het testen en ontwikkelen van nieuwe technieken   * Hardware voor het testen en ontwikkelen van nieuwe technieken
   * Ontwikkel tools   * Ontwikkel tools
 +  * Hardware ontwikkelingen
 +  * Verzekeringen
   * Promotie   * Promotie
  
  \\  \\
 =====Support Sleutel===== =====Support Sleutel=====
-Nadat je een bedrag van ten minsten €12 overgeschreven hebt vraag dan via email de sleutel voor één jaar aan op **supportkey ​rocrail.net**\\+Nadat je een bedrag van ten minsten €12 overgeschreven hebt vraag dan via email de sleutel voor één jaar aan op **supportkey ​at rocrail.net**\\
 **Een sleutel voor meerdere jaren, max. 3, kan aangevraagd worden na een donatie van minstens €12 x aantal jaren. (Vergeet niet te vragen naar een sleutel voor meerdere jaren in de email.)**\\ **Een sleutel voor meerdere jaren, max. 3, kan aangevraagd worden na een donatie van minstens €12 x aantal jaren. (Vergeet niet te vragen naar een sleutel voor meerdere jaren in de email.)**\\
  
donate-nl.1542009373.txt.gz · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1