User Tools

Site Tools


dutch

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dutch [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Rocrail Handleiding======
 + ​[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-32.png}}]]
 +[[dutch#​rocview|{{viewer.png|Rocview}}]] [[dutch#​draadloze_besturing|{{mobile.png|Mobile}}]] [[dutch#​rocrail|{{server.png|Rocrail}}]] [[dutch#​baanontwerp|{{objects.png|Componenten}}]] [[dutch#​centrales|{{interface.png|Centrales}}]] [[dutch#​automode|{{automat.png|Automaat}}]] [[dutch##​module_banen|{{modules.png|Module banen}}]] [[hardware-nl|{{hardware.png|Hardware}}]]\\
 + \\
  
 +^ :!: Deze handleiding is een zeer afwijkende interpretatie van het Engels talige deel en is zowel __incompleet__ als __niet actueel__. :!:  ^
 +:!: Raadpleeg de __**[[english|Engelse]]**__ of __**[[:​german|Duitse]]**__ vertaling indien er onduidelijkheden zijn of als het gezochte onderwerp niet voorhanden is.\\
 +
 + \\
 +| Het updaten van de Nederlandse handleiding wordt momenteel aan gewerkt, maar extra hulp is altijd welkom. \\ Indien er interesse bestaat mee te helpen om de Nederlandse vertaling aan te vullen en actueel te houden stuur dan een email aan <​team@rocrail.net>​ of meldt dit in het __**[[http://​forum.rocrail.net/​viewforum.php?​f=27|Forum]]**__. |
 +
 + \\
 + \\
 +
 +De Rocrail documentatie weerspiegelt de huidige ontwikkeling stand (__**[[http://​rocrail.net/​software/​rocrail-snapshot/​|Nightly Build]]**__). \\
 +Deze Wiki wordt onderhouden aan de hand van de lopende ontwikkelingen. Sommige functionties kunnen in de geinstallerde Rocrail verise niet of anders voorhanden zijn, dit is meestal aangegeven middels een revisie nummer.\\
 + \\
 +Opties en functies welke hier niet gedocumenteerd zijn, zijn voor ontwikkelaars en moeten niet in het forum gemeld worden.\\
 +
 +
 + \\
 +\\
 +Nieuw bij Rocrail? Deze handleiding laat de eerste stappen zien voor een succesvolle start met Rocrail.
 +
 +[[:​stepbystep-nl|{{:​start:​startmeup.png}}]] __**[[:​stepbystep-nl | Rocrail - Eerste stappen]]**__\\
 +\\
 +
 +=====Rocrail Documentatie Index=====
 +//Navigatie door het klikken op het pictogram//
 +\\
 +\\
 +[[dutch#​rocview|{{viewer.png|Rocview}}]] **[[dutch#​rocview|Rocview-Client]]** \\
 +Rocview is de PC-gebaseerde bediening voor Rocrail
 +
 +\\
 +[[dutch#​mobile_clients|{{mobile.png|Mobil-Anwendungen}}]] **[[dutch#​mobile_clients|Mobile Clients]]** \\
 +Mobiele bediening voor Rocrail
 + 
 +
 +\\
 +[[dutch#​rocrail|{{server.png|Rocrail-Server}}]] **[[dutch#​rocrail|Rocrail-Server]]**\\
 +De Rocrail server is het central deel voor de besturing van een modelspoorbaan
 +
 +
 +\\
 +[[dutch#​objects|{{objects.png|Objekte}}]] **[[dutch#​objects|Rocrail-Objecten]]**\\
 +Rocrail objecten definieren de baan en zijn eigenschappen van A (in Acties) tot U (in Utilities)
 +
 + 
 +\\
 +[[dutch#​command_stations|{{interface.png|Zentralen}}]] **[[dutch#​command_stations|Ondersteunde centrales in Rocrail]]**\\
 +Informatie over de omvangrijke ondersteuning en integratie van verschillende digitale centrales
 +
 +
 +\\
 +[[dutch#​automatic_mode|{{automat.png|Automatik-Betrieb}}]] **[[dutch#​automatic_mode|Automatisch bedrijf]]**\\
 +Instellingen en bijzonderheden in de automaat
 +
 +\\
 +[[dutch#​modular_layouts|{{modules.png|Modular Layouts}}]] **[[dutch#​modular_layouts|Modulen banen]]**\\ ​
 +Configuratie en installatie van modulen banen
 +
 +\\
 +[[hardware-nl|{{hardware.png|Hardware}}]] **[[hardware-nl|Hardware]]**\\
 +Rocrail specifieke DIY (Do-it-Yourself) hardware ontwikkelingen
 +
 +
 +\\
 +[[:​functionality-en|{{:​list-icon.png|}}]] **[[:​functionality-en|Functies en relaties]]**\\
 +Beschrijving van de relatie tussen instellingen van verschillende objecten
 +
 +\\
 +[[:​issue-nl|{{:​issue:​issue_c.png|Rocrail fout melding}}]] or
 +[[:​issue-nl|{{:​issue:​issue.png|Rocrail fout melding}}]] ​   **[[:​issue-nl|Rocrail fout of bug melding]]** \\
 +Hoe een wel gestructureerd incident in het forum melden
 +
 +\\
 +[[:​start:​usertips-en|{{:​tip-icon.png}}]] **[[:​start:​usertips-en|Gebruikers tips & tricks]]**\\
 +Voorbeelden van oplossingen voor een aantal specifieke opgaven (meeste in Duits en Engels)
 +\\
 +
 +
 +
 +
 + \\
 +
 +=====Algemeen=====
 +  *[[introduction-nl|Inleiding]]\\
 +  *[[important-changes-en|Belangrijke wijzigingen]]
 +
 + \\
 +
 +=====De Basis, Rocrail en Rocview=====
 +  * [[rocrail-components-nl|De Rocrail Onderdelen]]
 +  * [[addressing-nl|Adressering]]
 +  * [[supported-os-nl|Ondersteunde besturingssystemen]]
 +  * [[reporting-bug-nl|Melden van programma fouten en verzoeken voor nieuwe functies]]
 +  * [[digital_central-nl|Centrales en modules]]
 +  ​
 +
 + \\
 +
 +=====De Eerste Stappen=====
 +[[download-int|{{ :​icons:​software-install.png}}]]
 +  * **[[download-int|Downloaden]]**
 +  * [[before-nl|Alvorens te beginnen]]
 +  * [[quickstart-nl|Snel Start]]
 +  * [[stepbystep-nl|Beginnershandleiding]]  ​
 +  * {{:​rocrail-handleiding.pdf|Stap voor stap handleiding}}
 +  * [[faq-nl|Vragen (FAQ)]]
 +
 +==== Demo layouts ====
 +    * [[robvrs:​n-scale-demo-en|Ovaal]]
 +    * [[demo:​testlayout-en|Kopstations]]
 +    * [[stfeample-en|Een wagon met twee locomotiven rangeren]]
 + \\
 + \\
 +
 +
 +===== Support =====
 +{{ donatedlg-nl.png?​200}}\\
 +//Rocrail wordt gemaakt door vrijwilligers. Toch kost Rocrail geld. Uw bijdragen zijn nodig om Rocrail up to date te houden.//\\
 +  * [[:​donate-nl|Support]]
 +  * Sleutel activeren: [[rocgui-donate-nl|Support scherm]]
 +\\
 +
 +//  \\
 +
 +//  \\
 +
 +=====Rocview=====
 +{{ :​rocview:​rocview-terminal-demo.png}}
 +{{viewer.png}} //De Client//\\
 +====Algemeen====
 +  * [[rocgui-donate-nl|Donatie dialoog]]
 +  * [[rocview-info-nl|Informatie dialoog]]
 +  * **[[rocgui-menu-nl|Menubalk]]**
 +     * [[gui-connectto-nl|Verbindt met .....]]
 +     * [[rocgui-gen-nl|Rocview Eigenschappen]]
 +     * [[ workspaces-nl|Werkruimte openen]] ​
 +     * [[stop-server-nl|Rocrail en Rocview beeindigen]] ​
 +  * **[[rocgui-config-nl|Configuratie]]**
 +    * [[rocgui-lang-nl|Taalkeuze]]
 +    * [[rocgui-gen-nl|Algemeen]]
 +    * [[rocgui-trace-nl|Trace]]
 +    * [[rocgui-pt-nl|Programmeren]]
 +    * [[symbols-nl|SVG Symbolen]]
 +    * [[clock-adjust-nl|De Klok]]
 +    * [[gamepad-nl|Gamepad support]]
 +    * [[mic-nl|MIC]]
 +    * [[accel-nl|Sneltoets noodstop]]
 +  * **[[loc-tab-nl|Loc Overzicht]]**
 +  * **[[gui-accel-nl|Sneltoetsen]]**
 +  * [[gui-cs-status-nl|Statusindicatie]]
 +  * **[[gui-multi-nl|Meer Instanties van Rocview]]**
 +  * [[gui-reports-nl|Documentatie]]
 +\\
 +  * [[undo-nl|Herstellen]]
 +  * ** [[autocommands-nl| Auto]]**
 +  * ** [[track-diagram-nl ​   |Spoorplan]]**
 +  * **[[[modules_Programmeren_nl|Programmeren Modules]]** ​   ​
 +  * **Help**
 +      * [[info-nl|Info]]
 +      * [[issue-nl|Een log aanmaken]]
 +\\
 +  * [[tracefilter-nl|Tracefilter]]
 +  * [[plantree-nl|Plan boom...]]
 +\\
 +  * [[gui-dnd-nl|Drag and Drop locbediening]]
 +
 +====Besturingsschermen====
 +  * ** [[besturing_nl| Besturing]]**
 +  * [[loc-throttle-nl|Loc bediening]]
 +  * [[switch-ctrldlg-nl|Wissel bediening]]
 +  * [[route-ctrldlg-nl|Rijweg bediening]]
 +
 +\\
 +==== De Schermindeling====
 +   * [[loc-tab-nl|Locomotief overzicht]] ​
 +   * [[gui-multi-nl|Meer instanties/​schermen met Rocview]]
 +   * [[gui-cs-status-nl|Status meldingen]]
 +
 + \\
 +
 +=====Rocrail=====
 +{{server.png}}
 +//The Server//
 +  * [[rocrailini-nl|Rocrail eigenschappen]]
 +    * [[rocrailini-gen-nl|Algemeen]]
 +    * [[rocrailini-trace-nl|Trace]]
 +    * [[rocrailini-service-nl|Netwerk]]
 +      * [[clockservice-nl|De Rocrail klok]]
 +    * [[rocrailini-automode-nl|Auto]]
 +    * [[rocrailini-controller-nl|Centrale]]
 +    * [[r2rnet-nl|R2Rnet]]
 +    * [[rocrailini-analyser-nl|Analysator]]
 +    * [[rocrailini-rocweb-nl|RocWeb]]
 +    * [[finder:​finder-nl|Finder]]
 +    * [[rocrailini-cmdmapping-nl|Commando toewijzingen]]
 +  * [[analyzer-nl| Analyseren]]
 + \\
 +
 + \\
 +
 +=====Baanontwerp=====
 +{{objects.png}}
 +//Objecten voor een baanontwerp.//​
 +  * **[[:​timed-actions-nl|Acties]]**
 +    * [[:​actions-nl|Actie instellen]] | [[:​actionctrl-nl|Actie besturing]] | [[:​actionctrl-nl#​systeemacties|Systeemacties]] | [[:​actioncond-nl|Actie Conditie]] | [[action-examples-nl|Voorbeelden]]
 +  * **[[block-nl|Blokken]]**
 +    *  [[block-index-nl|Index]] | [[block-gen-nl|Algemeen]] | [[block-signals-nl|Seinen]] | [[block-details-nl|Details]] | [[block-routes-nl|Rijwegen]] | [[block-int-nl|Interface]] | [[block-permissions-nl|Toestemmingen]] | [[block-statics-nl|Statistiek]]
 +  * **[[:​accgroups-nl|Toebehoor groep lijst]]**  ​
 +  * **[[accdec-nl|Functie decoders]]**
 +    * [[accdec-gen-nl|Algemeen]] | [[accdec-cv-nl|CV]] | [[:​accdec-usage-nl|Gebruik]]
 +  * **[[:​blockgroups-nl|Kritische secties & Blokgroepen]]**
 +    *  [[blockgroups-index-nl|Index]] | [[blockgroups-gen-nl|Algemeen]] | [[blockgroups-props-nl|Details]] | [[blokgroups-cond-nl|Voorwaarden]]
 +  * **[[tabellen_nl|Tabellen]]**
 +  * **[[powerman-nl|Boosters]]** //Stroom bewaking//
 +  * **[[car-nl|Wagonnen]]** (Nog bij te werken)
 +    * [[car-nl|Index]] | [[car-gen-nl|Algemeen]] | [[car-details-nl|Details]] | [[car-int-nl|Interface]] | [[car-fun-nl|Functies]] | [[:​car:​car-cv-nl|CV'​s]]
 +  * **[[seltab-nl|Fiddle Yard]]** (Nog bij te werken)
 +    * [[seltab-gen-nl|Algemeen]] | [[seltab-int-nl|Interface]] | [[seltab-tracks-nl|Sporen]] | [[seltab-routes-nl|Rijwegen]]
 +  * **[[lightctrl-nl|Licht besturing]]** (Nog the creëren)
 +  * **[[loc-nl|Locomotieven]]** (Nog bij te werken)
 +  * [[track-diagram-elements-nl|De Baancomponenten]]
 +    * [[switch-nl|Wissels]]
 +    * [[signal-nl|Seinen]]
 +    * [[output-nl|Uitgangen]]
 +    * [[sensor-nl|Melders]] ​    
 +    * [[tracks-nl|Rails]]
 +    * [[turntable-nl|Draaischijf]] ​    
 +    * [[seltab-nl|Fiddle Yard]] ​
 +    * [[text-nl|Tekst]] ​
 +    * [[stage-nl|Opstel blok]] ​
 +    * [[route-nl| Rijwegen]]
 +    * [[schedules-nl|Dienstroosters]]
 +    * [[tours-nl|Touren]] ​
 +    * [[locations-nl| Locaties]] ​
 +  * [[select-nl|De selectie functie]]
 +  * [[gui-accel-nl|Sneltoetsen]]
 +  * [[plan_health_-nl| Baanontwerp gezond ?]]
 +  * [[plan-manual-nl| XML, Baanontwerp handmatig aanpassen]]
 +   
 +
 + 
 +
 + \\
 +
 +===== Diversen ==== 
 +   * [[gui-dnd-nl|Loc plaatsen/​verplaatsen]]
 +   * [[gui-cmdline-nl|Rocview Command line opties]]
 +   * [[rocrail-cmdln-nl|Rocrail Command line Opties]]
 +   * [[gui-reports-nl|Documentatie ]]
 +   * [[servermonitor_nl|Server-monitor]]
 +   * [[windows-nl|Rocrail in Windows]]
 +   * [[rocrail-linux-nl|Rocrail in Linux]]
 +   * [[wielenteller-nl|Wielenteller]]
 +   * [[:​guestloco-nl|Spook Locomotief]]
 +   * [[symbols_ontwerp-nl| SVG-baanelementen ontwerpen]]  ​
 +   * [[pendelbaan-nl|Een pendelspoor opzetten]]
 +
 + \\
 +=====Draadloze besturing=====
 +{{mobile.png}} //Wireless fun for all.//
 +
 +====Rocweb====
 +//Web Browser// \\
 +  * [[:​rocweb:​rocweb-en|Introductie & configuratie]][[:​donate-nl|{{:​icons:​key.png}}]]
 +
 +====Android====
 +  * [[androc-intro-en|AndRoc]]
 +
 +====WLANmaus====
 +  * [[roco:​roco-wmz21-nl|Roco WLANmaus]][[roco:​roco-wmz21-nl|{{:​roco:​roco-10813.jpg?​60}}]]
 +
 + 
 + \\
 +
 +
 +
 +===== Centrales==== ​
 +{{interface.png}}
 +//​Connecting Rocrail with the Command Station(s)//​
 +  *  [[atlas-commander-nl|Atlas ​ ]]
 +  *  [[bidib-nl|Bidib]]
 +  *  [[can-gca3-nl|CGA Cbus]]
 +  *  [[tran-zf5-nl|CTElektronic]]
 +  *  [[loconet-nl|Digitrax]] ​
 +  *  [[dinamo-nl|Dinamo]]  ​
 +  *  [[ecos-nl|ESU]]
 +  *  [[twincenter-nl|Fleischmann]]
 +  *  [[hornby-elite-nl|Hornby]]
 +  *  [[hsi88-nl|Littfinsky]] ​
 +  *  [[lenz-nl|Lenz]]  ​
 +  *  Maerklin ​
 +    * [[6050-en|6050]] | [[cs2:​cs2-nl|CS2]]
 +  *  [[massoth-nl|Massoth]]
 +  *  [[MDRRC-nl | Model Digital RailRoad Control ]]
 +  *  [[mgv110-nl|MGV110 LocoNet DCC centrale ]]
 +  *  [[mttmfcc-nl|MTTM]]
 +  *  [[slx-nl|Mut]]
 +  *  [[nce-en|NCE]]
 +  *  [[opendcc-nl|OpenDCC]]
 +  *  [[paco-nanox-nl|Paco]] ​
 +  *  [[rmx-nl|Rautenhaus]]
 +  *  [[roco-cs-nl|Roco]] ​
 +  *  [[sprog-nl|SPROG ​ ]]
 +  *  [[slx-nl|Trix]] ​
 +  *  [[p50x-tams-nl|Tams ]] 
 +  *  [[intellibox-nl|Uhlenbrock]]  ​
 +  *  [[zimo-nl|Zimo]] ​
 +\\
 +
 +====Software Centrale ====
 +   * [[ln-rocrail-cs-nl|LocoNet Slotserver]]
 +   * [[ddx-nl|DDX ]]   
 +   * [[srcp-nl|SRCP 0.7 & 0.8]]
 +   * [[vcs-nl|Virtual CS]] 
 +   * [[rocnet-prot-nl|rocNet]]
 +   * [[dcc232-nl|DCC232]]
 +\\
 +
 +
 +=====BiDi====
 +  * [[sensor-bi-directional-nl|General information]]
 +  * [[tams-railcom-nl|Tams RailCom RC-Link]]
 +  * [[loconet:​transponding-nl|Digitrax Transponding]]
 +  * [[lissy-programming-nl|Uhlenbrock Lissy]]
 +  * [[rfid12-nl|RFID-12 Lezer]]
 +  * [[barjut-nl|BartJut Barcode Lezer]]
 +\\
 +
 +=====Utilities====
 +  * [[clock-nl|Externe klok]] ​  
 +
 +   
 +// \\ // \\ 
 +
 +=====Automode=====
 +{{automat.png}}
 +//Let the computer run the trains.//\\
 +
 +Als het baanontwerp voorzien wordt van melders, blokken en rijwegen en de locs worden aan de blokken toegewezen dan kan Rocrail de baan zelf besturen. Maak daarbij gebruik van dienstroosters en kritische secties voor het fine tunen van het treinenverloop.  ​
 +
 + 
 +  * [[automatic-nl|Auto-en Half automode]]
 +  * [[block_traintype-nl|Blok- en treinsoorten]]
 +  * [[critsec-nl|Kritieke secties]]
 +  * [[direction-nl|Rijrichting]]
 +  * [[reverse_loop-nl|Keerlussen]]
 +  * [[slow-swiches-nl|Langzaam schakelende wissels]]
 +  * [[terminal-station-nl|Kopstations]] ​
 +\\
 +
 +=====Handmode=====
 +  * [[route-manual-nl|Handbesturing Rijwegen]]
 +  * [[:​manual-routes2-nl|Rijweg zetten met knoppen]]
 +    * [[:​manual-routes-nl|Uitgebreid voorbeeld]]
 +
 + \\
 +
 +=====Simulatie mode=====
 +  * [[sensor-simulation-nl|Simulatie]] ​
 + \\
 +
 +=====Rocrail Spel=====
 +  * [[operating-mode-nl|Operating Mode]]
 +    * [[operator-loco-nl|Locomotive control]] | [[operator-consist-nl|Consist]] | [[:​carrouting:​operationsgame-en|Operations Game]]
 +   
 +\\
 +
 +=====Rocrail en modelauto besturing=====
 +  * [[dinamo-cars-nl|Dinamo]]
 +  * [[DCC-car-nl|DCC Car ]]
 +\\
 +
 +
 + 
 +
 +=====Module banen=====
 +{{modules.png}}
 +  * [[modular-concept-nl|Hoe combineren we e.e.a. tot een module baan]]
 +  * [[modular-setup-nl|Setup]]
 +  * [[modular-connection-nl|Het verbinden van de modules]]
 +\\
 +
 +=====Hardware=====
 +{{hardware.png}}
 +
 +\\
 + 
 +
 +=====Problemen oplossen=====
 +Doe het volgende als je tegen problemen aanloopt bij het gebruik van Rocrail:
 +  - Lees de [[http://​wiki.rocrail.net/​|Wiki Documentatie]]. Kijk voor de zekerheid ook in de Engelse WIKI.( de vertalingen lopen altijd iets achter.)
 +  - Stel je vraag in het forum [[http://​forum.rocrail.net|Rocrail Forum]] en als het probleem dan nog niet opgelost is:
 +
 +
 +\\
 +
 +=====Let op bij het gebruik van Boosters=====
 +
 +  * [[boosters-nl|Gebruik van Boosters]]
 +
 +===== Seriële poorten=====
 +
 +  * [[serialdevnames_nl|De Seriële poort]]
dutch.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)