User Tools

Site Tools


faq-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

faq-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Vragen ======
 +[[dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​problemen oplossen|Problemen oplossen]]
 +  * **FAQ**
  
 +\\
 +===== Stel een vraag=====
 +http://​forum.rocrail.net/​index.php
 +
 + \\
 +
 +===== Windows =====
 +> note: Nog niet compleet vertaald naar het Nederlands!
 +
 +==== Ik kan de rocrail.ini,​ plan.xml en/of de trace files niet vinden.====
 +Dit komt doordat Windows bekende file extenties standaard verbergd.\\
 +Wijzig dit in de Windows verkenner:​\\
 +  * Start de Windows Verkenner. Dit kan je doen door gewoon een willekeurige map te opennen.
 +  * Click Organize.
 +  * Click Folder and search options.
 +  * Click the View tab.
 +  * Scroll down until you notice Hide extensions for known file types, un-check this line by clicking the check box. 
 +  * Click OK
 +
 + \\
 +===== Rocview =====
 +  - Rocview blijft hangen tijdens het opstarten.
 +    * Verwijder de rocview.ini en herstart Rocview. Sommige "split panel" waardes verstoren het opstarten van Rocview.
 +    * Of verwijder de "​split"​ waardes in het rocview.ini bestand. (wxWidgets bug.) 
 +  - Rocview krijgt geen "​update events"​ van de server en/of loopt vast. 
 +    * [[rocgui-gen-nl#​monitoren|Schakel monitoren uit.]]
 +  - Rocview krijgt veen verbinding met de Rocrail server. (Bijvoorbeeld:​ "​connection to localhost:​8051 failed"​)
 +    * De voorgaand gebruikte poort 62842 moet worden vervangen door 8051 in zowel de rocrail.ini als de rocview.ini. ​
 +  - Rocview blijft '​hangen'​ na het openen van een **[[:​workspaces-nl|Werkruimte]]**.
 +    * De **[[:​rocrailini-service-nl#​client_service|client TCP port]]** is niet ingesteld op 8015 in de rocrail.ini van de betreffende werkruimte.
 +  - Rocview vereist te veel rekenkracht van de CPU en werkt slecht.\\ Controleer de volgende instellingen:​
 +    * [[:​rocgui-trace-nl#​trace_bestand|Schakel tracing uit. Door het 'Trace bestand'​ veld leeg te maken.]]
 +    * [[:​rocgui-gen-nl#​monitoren|Schakel monitoren uit]]
 +    * [[:​rocgui-gen-nl#​monitor_buffer|Minimaliseer de monitoring buffer]]
 +    * [[:​symbols-nl#​process_route_block_events|Schakel processing route and block events uit]] (Link nog bijwerken)
 +    * [[:​rocgui-gen-nl#​anti-aliasing|Schakel Anti-aliasing uit]]
 +    * [[:​rocrailini-automode-nl#​tijd_meldingen|Schakel tijdmeldingen uit]] (Link nog bijwerken)
 +    * [[:​rocgui-menu-nl#​selecteer_kolommen|Verwijder de loco image kolom]] (Link nog bijwerken)(Onbekent of dit nog bestaat)
 +    * [[:​rocgui-gen-nl#​trein_afbeeldingen|Schakel de trein plaatjes uit]]
 +    * [[:​rocview:​locowidgets-nl|Schakel Loco Widgets uit]] (Link nog bijwerken)
 +  - Rocview is niet meer zichtbaar bij het opstarten of wordt alleen getoont als een smalle lijn.
 +    * Sluit Rocview (Geforceerd afsluiten via een taakbeheer),​ verwijder de rocview.ini en herstart Rocview.
 + \\
 +
 +=====Rocrail=====
 +  - Rocrail crasht bij het opstarten onder Windows.
 +    * **[[:​rocrailini-controller-nl#​no_device_check_at_startup|Schakel "Geen poort test bij het opstarten"​ in]]** (Link nog bijwerken)
 +  - "​Interface ID is not set"
 +    * Een niet bestaande IID wordt gebruikt of er is geen default Command Station ingesteld.
 +  - Rocrail vereist te veel rekenkracht van de CPU.
 +    * [[:​rocrailini-trace-nl|Schakel de User Trace nivo's uit]]
 +
 + \\
 +===== Märklin CentralStation 2 =====
 +  - Problemen om de CS2 via het netwerkt te verbinden.
 +    * [[cs2:​cs2-nl#​netwerk_instellingen|Netwerk instellingen.]]
 +  - S88 terugmelders werken niet.
 +    * [[cs2:​cs2-nl#​netwekr_instellingen|S88 feedbacks en netwerk instellingen.]] (Link nog bijwerken)
 +
 + \\
 +===== USB =====
 +  - Verbindings problemen in willekeurige periodes: (''​transact OSerial ​ 0625 read size=2 rc=-1 read=0 errno=6''​)
 +    * Hou transformatoren weg van de USB-kabels. (http://​forum.rocrail.net/​viewtopic.php?​p=21411)
 +    * Installeer de laatste drivers.
 +    * Gebruik een kortere kabel. Lange kabels (>3m) kunnen problemen geven als deze van minder goede kwaliteit zijn.
 +
 + \\
 +===== Gebruikerstoegang tot seriële aansluitingen (Linux) =====
 +Om in Linux als gebruiker toegang te hebben tot seriële aansluitingen moet je als gebruiker zijn toegevoegd aan de **dialout** groep.\\
 +===Commando:​===
 +<​code>​
 +$ sudo adduser xxx dialout
 +</​code>​
 +===Output:​===
 +<​code>​
 +[sudo] password for xxx: 
 +Adding user `xxx' to group `dialout'​ ...
 +Adding user xxx to group dialout
 +Done.
 +</​code>​
 +xxx = Jouw gebruikersnaam op de computer.\\
 +__Opnieuw inloggen om nieuwe rechten te activeren.__\\
 +
 + \\
 +===== Device or resource busy (Linux) =====
 +  * http://​forum.rocrail.net/​viewtopic.php?​p=45899
 +
 +> Note: Dit is een kopie van een forum posting.
 +
 +When connecting my OpenDCC Z1 to my new laptop (with fresh installed Kubuntu 12.10) I had to get my udev config to fixed:\\
 +1st I had to add an udev rules files as described on the OpenDCC webpage. I added a file /​etc/​udev/​rules.d/​99-opendcc.rules:​\\
 +<​code>​
 +KERNEL=="​ttyUSB*"​ ATTRS{idVendor}=="​0403",​ ATTRS{idProduct}=="​bfd8",​ SYMLINK+="​opendcc/​opendcc" ​
 +KERNEL=="​ttyUSB*"​ ATTRS{idVendor}=="​0403",​ ATTRS{idProduct}=="​bfd9",​ SYMLINK+="​opendcc/​schnueffel" ​
 +KERNEL=="​ttyUSB*"​ ATTRS{idVendor}=="​0403",​ ATTRS{idProduct}=="​bfda",​ SYMLINK+="​opendcc/​throttle" ​
 +KERNEL=="​ttyUSB*"​ ATTRS{idVendor}=="​0403",​ ATTRS{idProduct}=="​bfdb",​ SYMLINK+="​opendcc/​basestation" ​
 +KERNEL=="​ttyUSB*"​ ATTRS{idVendor}=="​0403",​ ATTRS{idProduct}=="​bfdc",​ SYMLINK+="​opendcc/​gbm" ​
 +</​code>​
 +
 +But then the modem-manager always probed the new device. So I got always (in the rocrail terminal output or log):\\
 +<​code>​
 +20130115.170432.860 r9999I main     ​OSerial ​ 0196 rocs_serial_open:​open rc=16 read=0 write=0 [16] [Device or resource busy] 
 +20130115.170432.860 r9999E main     ​OP50x ​   1808 Could not init p50x port! 
 +</​code>​
 +
 +To stop modem-manager from to probe the OpenDCC Z1 I added this as /​etc/​udev/​rules.d/​70-mm-usb-device-blacklist-opendcc.rules:​\\
 +<​code>​
 +ATTRS{idVendor}=="​0403",​ ATTRS{idProduct}=="​bfd8",​ ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="​1" ​
 +ATTRS{idVendor}=="​0403",​ ATTRS{idProduct}=="​bfd9",​ ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="​1" ​
 +ATTRS{idVendor}=="​0403",​ ATTRS{idProduct}=="​bfda",​ ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="​1" ​
 +ATTRS{idVendor}=="​0403",​ ATTRS{idProduct}=="​bfdb",​ ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="​1" ​
 +ATTRS{idVendor}=="​0403",​ ATTRS{idProduct}=="​bfdc",​ ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="​1" ​
 +</​code>​
faq-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)