User Tools

Site Tools


gca174mr-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gca174mr-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== GCA174 Decoder voor GCA145 voor het simuleren van Märklin / Fleischmann / Lenz standaard draaischijf decoders.======
 +[[:​english|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​english|Content]] -> [[:​hardware-en|Hardware]] -> [[:​hardware-en#​interfaces|GCA]]
 +  *  [[:​mgv-overview-en|The GCA modules]] ​
  
 + \\
 +
 +^^^^Door Marc Roede and Peter Giling ^^^^
 +
 +===== Beschrijving =====
 +Rocrail is prima ingericht om de 7 control bits rechstreeks te generen voor het besturen van de GCA145.\\
 +Maar de meeste ander programm'​s hebben daar problemen mee.\\
 +In die programma'​s ​ wordt alleen da standaard configuratie gebruikt voor draaischijfbesturing.\\
 +De GCA174MR wordt aan gesloten tussen de rails en de GCA145 (J5) en simuleert Märklin / Fleischmann / Lenz draaischijfdecoder,​ afhankelijk van de geprogrammeerde firmware.\\
 +De ontvangen standaard codes worden omgezet naar de 7 bits die de GCA145 verwacht.\\
 +Er is ook een via opto-coupler uitgegeven terugmelding,​ om aan te geven dat de draaischijf de nieuwe positie heeft bereikt.\\
 +Deze terugmelding kan bijvoorbeeld via S88 worden teruggevoerd naar het control programma.\\
 +De opto-couplers aan in en uitgang zorgen voor een elektrische scheiding tussen rails , terugmeldunit en de GCA174MR.\\
 +Deze terugmelding wordt heel fijn gebruikt in Rocrail, om aan te geven dat de trein mag op- of af rijden NADAT de draaischijf in positie is gekomen.\\
 +
 +\\
 +
 +
 +
 +
 +===== The board design =====
 +{{  :​gca:​gca174mr_pict01.jpg?​300}}  ​
 +
 +|  {{:​gca:​gca174MR_sch.pdf|The schematics}} ​ |
 +|  {{:​gca:​gca174MR_pcb.pdf|The pc-Board and parts positions}} ​ |
 +|  {{:​gca:​gca174MR_parts.pdf|The bill of materials}} ​ |
 +|  {{:​gca:​manual_gca174mr_en.pdf|manual English}} ​ |
 +|  {{:​gca:​all_hex_files_gca174mr.zip|All hex files for GCA174MR}} ​ |
 +\\
 +\\
 +
 +===== Adres selecten =====
 +Adressen zijn identiek aan de Märklin/​Fleischmann/​Lenz standaard.\\
 +Er is een korte manual {{:​gca:​manual_gca174mr_en.pdf|hier}} beschikbaar,​ maar je kunt natuurlijk ook\\
 +de originele dokumentatie van de toegepaste draaischijf decoder raadplegen.\\
 +
 +\\
 +
 +===== Terugmelding =====
 +GCA174MR beschikt over een terugmeld signaalm, om aan te geven dat de draaischijf in positie is gekomen.\\
 +Dit signaal is elektrisch gescheiden van de GCA174MR.\\
 +Je kunt GCA174MR(J2 Punt 3(+) en 4(-)) aansluiten aan een ingang van het beschikbare terugmeld systeem.\\
 +Het geeft de informatie wanneer de draaischijf de nieuwe positie heeft bereikt.\\
 +Zie ook dit {{:​gca:​gca174_connections.pdf|aansluitschema}}\\
 +
 +
 +\\
 +
 +===== Led signalen =====
 +GCA174MR is uitgerust met 8 leds voor indicatie van de gedecodeerde positie van de draaischijf.\\
 +De led '​wr1'​ toont het schrijf signaal ( in Rocrail, zie 'new Position Flag' ), om aan te geven dat GCA145 een neuwe positie opdarcht moet wordn ingelezen.\\
 +De led '​rdy1'​ is het terug meld signaal dat aangeeft dat nieuwe postie is bereikt.\\
 +
 +\\
 +
 + 
 +
 +
 +
 +===== Extra modificatie voor blauw gekleurde GCA145(MGV145) printen =====
 +{{  :​mgv:​hardware:​extra-diode_on_gca145.jpg?​300}}
 +GCA174MR heeft 5Volt nodig dat oorspronkelijk niet op J5 van GCA145 beschikbaar was.\\
 +Om dat te realiseren is een diode 1N4003 (of equivalent) nodig die onder print kan worden aangebracht (zie foto).\\
 +**N.B. De laatste versie groene pcboards van de GCA145 hebben deze diode (D10) reeds op de print aangebracht.\\
 +\\
gca174mr-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)