User Tools

Site Tools


gca77-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gca77-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====GCA77 Eindversterker voor spoelen en verlichting=====
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[ :​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[  :​dutch#​MGV|MGV]] ​ {{  :​rocrail-logo-35.png}}
 +    * [[MGV-overview-nl|MGV Familie]] ​  
 +
 +
 +
 +{{:​mgv:​hardware:​gca77_pict01.png?​600|}}
 +
 +
 +Deze print is als pc-board of compleet bouwpakket beschikbaar bij {{www.phgiling.net|Peter Giling}}
 +
 +^^^^door Peter Giling ^^^^  ​
 +\\
 +
 +===== Mogelijkheden =====
 +
 +- 8 uitgangen van elk  0.5A max .\\
 +- Galvanische scheiding tussen LocoNet en de uitgangen. ​ \\
 +- eenvoudig aan te sluiten op de MGV50 .\\
 +- Voor het schakelen van wisselspoelen.\\
 +- Ook geschikt voor het schakelen van verlichting.\\
 +
 +===== Oude versies =====
 +Voor alle tekeningen van de oudere MGV77, zie [[MGV77-nl|MGV77]]
 +===== Beschrijving =====
 +
 +De standaard LocoIO module GCA50 heeft een gering uitgangsvermogen. ​ \\
 +De GCA50 kan slechts 5 Volts leveren en max 25 mA voor elke uitgang, geschikt voor het schakelen van LEDs. \\
 +Wissels met spoelen kunnen niet rechtstreeks op de GCA50 worden aangesloten. ​ \\
 +Daar is de GCA77 voor ontworpen. ​ \\
 +Aangesloten op de GCA50, zijn er 8 uitgangen met een groter vermogen beschikbaar. ​ \\
 +Een extra voedingsaansluiting moet verbonden worden met een transformator/​adapter van 16V AC of DC of aangesloten worden op de railspanning.\\
 +Optocouplers zorgen voor een galvanische scheiding tussen LocoNet en deze extra vermogensuitgangen. \\
 +Deze module kan ook gebruikt worden voor het schakelen van verlichting op de baan.  \\
 +Let erop dat de totale belasting van de GCA77 niet meer dan 1 Amp mag zijn.\\
 +Als er grotere stromen nodig zijn neem dan contact op met [[peter@phgiling.net|Peter Giling]]. \\
 +Er zijn ook nog andere mogelijkheden.
 +
 +\\
 +
 +===== Files =====
 +
 +|  {{:​mgv:​hardware:​GCA77_sch.pdf|Het schema}} ​ |
 +|  {{:​mgv:​hardware:​GCA77_pcb.pdf|De print en de onderdelen posities}} ​ |
 +|  {{:​mgv:​hardware:​GCA77_parts.pdf|Lijst met onderdelen ​ }}  |
 +|  {{:​mgv:​hardware:​GCA77_dwg.pdf|GCA77 aansluiten}} ​ |
 +\\
  
gca77-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)