User Tools

Site Tools


gca85-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gca85-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====GCA85 LocoBuffer=====
 +Interface tussen LocoNet en Compoort (USB).\\
 +
 + ​[[:​dutch|Inhoud]] -> [[ :​dutch#​hardware|Hardware]] ->  [[ :​dutch#​mgv|MGV]] {{  :​rocrail-logo-35.png}}
 +
 +  * [[MGV-overview-nl|MGV Familie]]  ​
 +
 + 
 +
 +
 +^^^^Door Peter Giling ^^^^  ​
 +\\
 +
 +===== Het resultaat =====
 +
 +
 +{{:​mgv:​hardware:​gca85_v2_pict01.jpg?​600}}
 +\\
 +====== Functie beschrijving ======
 +
 +De GCA85 is bijna een exacte copie van de LocoBuffer van John Jabour.\\
 +GCA85 verbindt de seriële poort (of USB) met LocoNet.\\
 +Deze unit is er aan toegevoegd om een eenvoudige aansluitmogelijkheid te krijgen met de GCA50 units, terwijl er tevens 3 Amp 12Volt beschikbaar is voor de GCA50 units.\\
 +Om het mogelijk te maken andere standaard Loconet centrales te kunnen aansluiten is voorzien in een RJ12 connector(-J4).\\
 +Belangrijk:​\\
 +Gebruik altijd een goede transformator ​ van 16V 50VA voor de GCA85, deze transformator mag niet gebruikt worden voor andere zaken.\\ ​
 +Verbindt ook NIET !!! de bruine Marklin aansluiting met de MGV85 of met andere componenten van LocoNet.Anders kan er onherstelbare schade ontstaan aan de computer of andere LocoNet onderdelen.\\
 +Tenzij het gaat om speciale daarvoor bedoelde aansluitingen.\\
 +Het nabouwen is zeker mogelijk maar de verantwoordelijkheid ligt geheel bij de maker. De ontwerpers kunnen geen enkele verantwoordelijkheid in deze dragen .\\
 +\\
 +{{:​mgv:​hardware:​loconetq1_tr.gif|}}\\
 +
 +LocoNet is het handelsmerk van Digitrax, Inc.\\
 +===== Poort instellingen =====
 +^  Baudrate ​ ^  57600/​19200 ​ ^
 +| Handshake |  RTS/​CTS ​ |
 +| Data bits |  8  |
 +| Stop bits |  1  |
 +| Parity ​   |  no  |
 +\\
 +**Remark**\\
 +Baudrate is instelbaar met on-board dip-switch 2.
 +\\
 +===== De benodigde voeding =====
 +GCA85 heeft een trafo of gelijkspanningsvoeding nodig van 50 VA, die alleen voor GCA85 dient te worden gebruikt.\\
 +Minder vermogen dan de 50 VA is mogelijk, maar dan dient de zekering op GCA85 te worden aangepast.\\
 +Voor vragen daarover kunbt U terecht bij [[peter@phgiling.net|Peter]]\\ \\
 +GCA85 heeft 14-18 V ac  or  16-20 V dc 50 VA nodig.\\
 +Die wordt aangesloten aan J1, polariteit niet belangrijk.\\
 +
 +\\
 +===== Aansluitingen =====
 +^  Connector ​ ^  Beschrijving ​ ^
 +|  J1  |  Power 14-18V ac / 16-20V dc  50 VA  |
 +|  J2  |  GCA-LocoNet ​ |
 +|  J3  |  GCA-LocoNet ​ |
 +|  J4  |  RJ12 LocoNet ​ |
 +|  J5  |  RS232  |
 +\\
 +===== DIP Switch settings =====
 +^  Dip switch #  ^  Funktie ON  ^  Funktie OFF  ^
 +|  1  |  15mA stroombron voor LocoNet lijn  |  Geen stroombron aangesloten ​ |
 +|  2  |  57600 Bd  |  19200  Bd  |
 +|  3  |  MS100 mode  |  LocoNet mode  |\\
 +
 +===== Led funkties =====
 +^  Led  ^  ON  ^  OFF  ^  Flashing ​ ^
 +|  1  |  Power on  |  Power off  |   ​-- ​ |
 +|  2  |  LocoNet fault  |  LocoNet OK  |  LocoNet communicating ​ | 
 +\\
 +====== LocoNet Kabel ======
 +** De meest geschikte kabel is Cat 5 Ethernet kabel. **
 +
 +**De maximale lengte mag ongeveer 200 m bedragen. **
 +
 +^  DB9 female ​ ^  draad kleur  ^  DB9 male  ^  funktie ​ ^
 +|  1  |  blauw + blauw/​wit ​ |  1  |  GND  |
 +|  2  |    oranje/​wit ​   |  2  |  Railsync -  |
 +|  3  |      groen         ​| ​ 3  |  Loconet signal ​ |
 +|  4  |      oranje ​       |  4  |  Railsync +  |
 +|  5  |      bruin         ​| ​ 5  |  +V  |
 +|  6  |    groen/​wit ​    ​| ​ 6  |  GND  |
 +|  7  |  not connected ​ |  7  |    |
 +|  8  |  not connected ​ |  8  |    |
 +|  9  |    bruin/​wit ​    ​| ​ 9  |  +V  |
 + 
 +\\
 +====== ​ RS232kabel naar de PC.======
 +Elke geheel bedrade standaard male/female kabel kan gebruikt worden.\\
 +Een goede USB-RS232 converter kan ook gebruikt worden.\\
 +
 +=====Firmware=====
 +  * http://​bazaar.launchpad.net/​~rocrail-hardware-team/​rocrail-hardware/​trunk/​files/​head:/​ln/​lb-2/​
 +\\
 +  ​
 +=====Hardware=====
 +|  {{:​mgv:​hardware:​gca85v2_sch.pdf|Schematic V2}}  |
 +|  {{:​mgv:​hardware:​gca85v2_pcb.pdf|PCBoard V2 en onderdelen posities}} ​ |
 +|  {{:​gca:​gca85_v2_parts.pdf|De materiaallijst}} ​ |
 +|  {{:​mgv:​hardware:​gca85_v2_gerber.zip|Pcb-Gerber files}} ​ |
 +
 +**N.B. Voor zelf ge-etste printen wordt geen ondersteuning gegeven!**
 +\\
 +
 +===== Oudere MGV85 versie =====
 +Alle informatie betreffende de MGV85 print is [[http://​wiki.rocrail.net/​doku.php?​id=mgv85-nl|hier]] te vinden.\\
  
gca85-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)