User Tools

Site Tools


lncv-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lncv-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====LNCV'​s=====
 +
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​Central Stations|Central Stations]] ->  [[loconet-nl|Digitrax LocoNet]] -> 
 +  * [[loconet:​lnpe-nl|Protocol]] | [[loconet-cs-nl|Command Stations]] |[[loconet-interfaces-nl | Interfaces]] | **Onderdelen** | [[locont-wi-nl|Bedrading]]
 +
 +   * [[loconet-dev-nl|FRED & FREDI]] | **LNCV'​s voor programmering (Uhlenbrock) modules** (discontinued)
 +
 +// \\ // \\
 +
 +----
 +LNCV's zijn een uitvinding van Uhlenbrock Elektronik GmbH en geven het programmeren van I/O modules een andere dimensie.
 +----
 +
 +Uhlenbrock Elektronik GmbH wil niet vermelden hoe het werkt, maar het is eenvoudig om dit zelf na te gaan.
 +
 +Wat doet Rocrail met deze informatie?
 +Start dmv. van een algemeen venster om de LNCV's te programmeren,​ net zoals het mogelijk is op zonder een IB box de onderdelen te programmeren.
 +
 +
 +Het dialoogvenster is een eenvoudige opzet, maar bruikbaar als je weet hoe te gebruiken.
 +
 +Enkele modules staan standaard op **adres 65535** wat niet programmeerbaar is. (toegestande waarden tussen 1 en 2048)
 +Om met zo een module te connecteren moet je een detectiecommando sturen dmv. de **Detect** knop.
 +Let erop dat er maar één enkele module aangesloten is op de Loconet bus met adres 65535 and vergeet niet op de **program knop**te drukken op de module! (De LED knippert).
 +
 +Als het detectiecommando een antwoord ontvangt van de module dan zal de Module Key gezet worden en de module ontvangt LNCV commando'​s.
 +
 +De module keys (indien Uhlenbrock de vier eerste cijfers van het productnummer):​
 +  * 6334 Feedback module voor 2-railsysteem
 +  * 6335 Feedback module voor 3-railsysteem
 +  * 6341 Switch module
 +  * 6861 LISSY Ontvanger
 +  * enz...
 +Indien de module reeds een module-adres heeft, dan moet je dit in de CV zetten en de waardevelden:​
 +<​code>​
 +CV=0 and Value=module address
 +</​code>​
 +In dit geval moet je op **Start** knop drukken om de module actief te maken voor LNCV commando'​s.
 +
 +{{lncv-start.png}}
 +
 +Wanneer de module klaar is om te LNCV commando'​s te ontvangen dan knippert de LED op de module:
 +
 +
 +{{lncv-demo.jpg}}
 +
 +
 +Na de "CV and Value" kan je de modules uitlezen en programmeren (**Get/​Set**) dmv. LNCV'​s:​
 +(Check de handleiding vd. module.)
 +
 +{{lncv-get.png}}
 +
 +Vergeet niet op de **Stop** knop te drukken om de module het signaal te geven om de LNCV mode te verlaten.
 +De LED zal stoppen met knipperen.
 +
 +
 +Verschillende module specifieke dialoogschermen zullen toegevoegd worden:
 +
 +
 +{{63350.png}}
  
lncv-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)