User Tools

Site Tools


loc-calibrate-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
loc-calibrate-nl [2019/09/05 13:26]
smitt48
loc-calibrate-nl [2019/09/06 16:44] (current)
smitt48 VMax / VMid
Line 28: Line 28:
  
  \\  \\
 +==== VMax / VMid CV # ====
 +Deze velden kunnen worden gebruikt als de CV-nummers niet NMRA DCC-conform zijn. \\
 +Het tweede veld rechts is een optionele index van de CV. Meestal voor MFX-decoders. \\
 +** Opmerking: ** // De standaard NMRA DCC-waarden worden gebruikt als deze niet zijn ingesteld.
loc-calibrate-nl.txt ยท Last modified: 2019/09/06 16:44 by smitt48