Lokomotieven

ID

Geef de lok een korte herkenbare unieke naam. Deze naam wordt op diverse plaatsen in Rocrail gebruikt om de loc te indentificeren.

Opmerking: Bij sommige centrales (command station) moet de naam (ID) in Rocrail exact gelijk zijn aan die in de centrale. Zie de wiki pagina bij de betreffende centrale voor meer detail.

Maatschappij (Roadname)

De naam van de spoorwegmaatschappij waar de loc rijdt.

Nummer (Number)

Nummer van de loc bij de hierbovengenoemde spoorwegmaatschappij.

Beschrijving (Description)

Hier mag een uitgebreidere omschrijving van de lok ingevuld worden, de gegevens worden getoond op het display. Optioneel.
Meestal gebruikt voor de fabrikant en type informatie.

Afbeelding (Image)

De bestandsnaam van de afbeelding van de lok. Klik op de afbeelding en er verschijnt een selectiemenu. Een klein aantal afbeeldingen zijn in de installatie van Rocrail opgenomen, maar je kunt je eigen afbeeldingen gebruiken. De afmetingen van de plaatjes moeten 80 pixels breed en 230 pixels hoog zijn.

Ondersteunde formaten:

  • PNG(voorkeur)
  • GIF
  • XPM


Afbeelding nummer

Sommige centrales (command stations) zoals Massoth, vragen om een nummer voor het vertonen van het juiste loc-plaatje.

Lengte, aantal wagons (Length)

Als deze waarde nul (0) is controleert Rocrail niet of de trein in een blok past. Om te voorkomen dat een trein een te kort blok inrijdt is het verstandig deze waarde op de werkelijke treinlengte (lengte van de locomotief + lengte van alle wagons) te zetten terwijl bij de blokken ook de bloklengtes opgegeven moeten worden. Het maakt daarbij niet uit of de lengte opgegeven wordt in centimeters of in inches, als je maar overal hetzelfde gebruikt. In het tweede veld kan het aantal wagonnen in de trein opgegeven worden. Dit gegeven wordt gebruikt bij voor rijwegen waarbij het aantal wagonnen geteld wordt.

Catalogus nummer (Catalog number)

Dit is een facultatief veld. Je kunt hier het catalogus nummer van de loc invullen.

Handleiding (Guide)

Een HTTP link naar de handleiding van de loc. Klikken op de knop met de 3 puntjes opent de standaard web-browser met de opgegeven link.

Aanschafdatum (Date of purchase)

Dit is een facultatief veld. Je kunt hier de aankoopdatum van je lok invullen.

Korte ID (Short ID)

De korte beschrijving wordt gebruikt voor het weergeven van deze loc op het display van een handbediening. Kies in het loc-menu de optie “Gebruik korte ID” (Set Short ID). Activeer de menuoptie “Besturing - Verzend korte ID's” (Control → Transmit Short IDs) om alle eerder vstgelegde ShortID's naar de handbediening te sturen. (alleen mogelijk bij OpenDCC)

Identificatie (Identifier)

Sommige systemen hebben dit veld nodig, ECoS bijvoorbeeld. Identificatie (OID, Object Identity) wordt gebruikt door BiDi systemen zoals RailCom, RFID, Lissy, Transponding etcetera. De notatie van RFID is gewijzigd in Rocrail 3460+, zie CAN-GC4 RFID Notation voor meer details.

Looptijd (Run time)

Het aantal uren dat de loc gereden heeft.

O-tijd (M-time)

Tijdstip van het laatste onderhoud.

Gebruik korte ID (Use short ID)

Stuur voor deze loc de korte ID naar een handbediening. Deze handbediening heeft een nummer tussen 0 en 255.

O-int (M-int)

Het onderhoudsinterval uitgedrukt in uren.

Onderhouden (Serviced)

Maakt het tijdstip van het laatste onderhoud (O-tijd) gelijk aan de looptijd. Deze knop wordt rood als het verschil tussen het onderhoudsmoment en het onderhoudsinterval overschreden wordt.

Opmerking (Remark)

Dit is een vrij in te vullen veld.

Loco Tab

Het loc-ID wordt rood als de loc onderhoud nodig heeft.


Tonen

Tonen in de lok-tab; niet gebruikte lok's kunnen verborgen gezet worden om een beter overzicht te behouden.
De tabel achtergrondkleur is geel wanneer er verborgen loks zijn:

Akties (Actions)

Kijk bij Akties voor verdere details. Loc acties zijn gekoppeld aan de snelheid: run, stall, min, mid, cruise, max En (sinds revisie 3192+) ook aan functies: licht, f1-f28


Personal Tools