Wissel Algemeen

InhoudComponentenWissels


ID

Het ID is door het Rocrail programma als unieke sleutel gebruikt om te referen naar deze output en is daarom een noodzaak. Indien U het ID verandert, dan dient U tevens het reeds gedefinieerde baanontwerp aan te passen.

BlockID

Het blok- of melderID wordt gebruikt om het blok als bezet weer te geven.

Locked by

Alleen “lezen veld” dat het gereserveerd ID weergeeft. Een wissel wordt gereserveerd door een lok bij activering van een route .

State

De huidige wisselstand zoals het laatst doorgegeven door de server.

Switched

Het aantal keren dat het wissel geschakeld heeft. Deze teller kan interessant zijn voor onderhoudsdoeleinden.

Type

Volgende types zijn mogelijk:

  • Wissel
  • Kruising
  • Dubbele Kruising
  • Enkele Kruising
  • Drieweg
  • Ontkoppelaar
  • Accessoire

Normaliter verander je niet hier het type maar in het rechtstreeks in het baanontwerp editeer modus.

Accessory#

Een sub-type van het accessoire symbool:
“accessory-#-on(-occ).svg” of “accessory-#-off(-occ).svg”

Het # teken moet vervangen worden door het sub-type nummer.

Direction

Selecteer links of rechts voor deze wissel of dubbele kruising. Driewegwissels hebben deze optie niet.

Raster

Uitlijning van wissels:

standaard raster

Bewaar positie /save position

Als het wissel niet gereserveerd is en Rocrail loopt in auto mode,dan wordt deze positie na dat de Save Position Timer is afgelopen, gezet.


Personal Tools