Bewerken

De Undo functie

Het Undo-venster geeft alle verwijderde items weer die U kunt terugroepen of definitief verwijderen.

Het venster geeft U alle vooraf gewiste items met type en ID van de desbetreffende sessie.

Na het selecteren van een item kun je het terugroepen met de Undo-knop of definief verwijderen met de Delete-knop.


Personal Tools