User Tools

Site Tools


accdec-gen-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

accdec-gen-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Functie Decoder ======
 +[[:​dutch#​componenten|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​baanontwerp|Baanontwerp]] -> **Functie decoders**
 +  * [[:​accdec-nl|Index]] | **[[:​accdec-gen-nl|Algemeen]]** | [[:​accdec-cv-nl|CV'​s]] | [[:​accdec-usage-nl|Gebruik]]
  
 +
 + \\
 +===== Algemeen ​ =====
 + ​{{:​accdec:​accdec-general-nl.png}}\\
 +\\
 +| Alle tekst velden met tekst en gemarkeerd met een **@** kunnen de __**[[:​abox:​archivebox-nl|@Box]]**__ openen met een enkele klik op de label. \\ De tekstfeld inhoud zal worden gebruikt voor het zoeken. |
 +\\
 +Zie ook: __**[[:​rocrailini-automode-nl#​controleer_of_alle_decoders_aanwezig_zijn|Controleer of alle decoders aanwezig zijn.]]**__ \\
 +\\
 +==== Interface ID ====
 +Als er meer dan één CS wordt gebruikt kan hier worden aangegeven aan welke CS de decoder is verbonden.\\
 +\\
 +==== ID ====
 +Unieke ID voor de decoder om de decoder in de rest van Rocrail aan te spreken.\\
 +\\
 +==== Handboek ====
 +HTTP link naar de handleiding van de decoder. De [...] zal deze site opennen in de standaard browser.\\
 +Als deze link verwijst naar een map zal de bestandsbeheer worden geopend en als de link direct naar een bestand in een locale map verwijst zal dit bestand worden geopend.\\
 +\\
 +==== Bus ====
 +Centrale afhankelijke waarde. (Selectrix, BiDiB, CBUS, ...)\\
 +\\
 +==== Adres ====
 +De decoder adres afhankelijk van de decoder type en Centrale.\\
 +\\
 +==== Protocol ====
 +Sommige centrales ondersteunen meerderen protocollen;​ Controleer de gebruikershandleiding voor details.\\ ​
 +\\
 +=== Protocol versie ===
 +Als de Centrale niet zelf de decoder type kan bepalen dient de versie worden opgegeven zoals gespecificeerd in [[ddx-nl]] of gevonden in de SRCP beschrijving. De meeste systemen gebruiken deze parameter niet omdat deze parameter direct in de CS wordt ingesteld of maar één versie ondersteunen.\\
 +\\
 +==== Instellen ====
 +Er zal een instel opdracht naar de decoder worden gestuurd.\\
 +\\
 +==== Programming ====
 +In het geval van een GCA protocol wordt de programmeer dialoog geopend voor het instellen van servo'​s.\\
accdec-gen-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)