User Tools

Site Tools


actions-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
actions-nl [2019/08/27 11:03]
vt601 [Actie instellen]
actions-nl [2020/09/04 15:47] (current)
vt601 [Type & ID]
Line 14: Line 14:
 ===== Index ===== ===== Index =====
 {{:​actions:​actions-index-nl.png}}\\ {{:​actions:​actions-index-nl.png}}\\
-==== De tabel ====+==== Kolomkoppen ​====
 **ID:** De unieke actie ID.\\ **ID:** De unieke actie ID.\\
 **Beschrijving:​** Vrije tekst om de actie beter te beschrijven.\\ **Beschrijving:​** Vrije tekst om de actie beter te beschrijven.\\
 **Type:** Voor de type afkortingen zie de tabel beneden. Het type wordt ingesteld in de tab Definitie.\\ **Type:** Voor de type afkortingen zie de tabel beneden. Het type wordt ingesteld in de tab Definitie.\\
-\\+
 ==== Dubbelklik ==== ==== Dubbelklik ====
-Een dubbelklik zal de __**[[:​xmlscripting-nl#​edit_op_de_server|XmlScript Editor]]**__ ​opennen ​als de geselecteerde actie een XmlScript is.\\ +Een dubbelklik zal de __**[[:​xmlscripting-en#​edit_op_de_server|XmlScript Editor ​(EN)]]**__ ​openen ​als de geselecteerde actie een XmlScript is.\\ 
-\\+
 ==== Nieuw ==== ==== Nieuw ====
 Voegt een nieuwe actie toe aan de lijst.\\ Voegt een nieuwe actie toe aan de lijst.\\
 Wijzig de ID van de actie. De ID kan worden gewijzigd door de te hernoemen actie te selecteren en het tekstveld achter ID te wijzigen. Met de knop "​Overnemen"​ worden de wijzigingen verwerkt.\\ Wijzig de ID van de actie. De ID kan worden gewijzigd door de te hernoemen actie te selecteren en het tekstveld achter ID te wijzigen. Met de knop "​Overnemen"​ worden de wijzigingen verwerkt.\\
-\\+
 ==== Kopiëren ==== ==== Kopiëren ====
 Kopieert de geselecteerde actie. Dit help snel meer gelijksoortige acties te maken.\\ Kopieert de geselecteerde actie. Dit help snel meer gelijksoortige acties te maken.\\
-\\+
 ==== Verwijderen ==== ==== Verwijderen ====
 Verwijdert de geselecteerde actie.\\ Verwijdert de geselecteerde actie.\\
-\\+
 ==== Documentatie ==== ==== Documentatie ====
 Een pagina met documentatie info wordt in de standaard browser getoond.\\ Een pagina met documentatie info wordt in de standaard browser getoond.\\
-\\+
 ==== Test ==== ==== Test ====
 Onvoorwaardelijke test van de actie.\\ Onvoorwaardelijke test van de actie.\\
 //Niet alle variabellen zullen worden gezet zoals in auto mode.//\\ //Niet alle variabellen zullen worden gezet zoals in auto mode.//\\
-\\+
 ===== Definitie ===== ===== Definitie =====
 {{:​actions:​action-def-nl.png}}\\ {{:​actions:​action-def-nl.png}}\\
Line 45: Line 45:
 Met deze twee velden wordt het object waar de actie moet worden uitgevoerd gedefinieerd. Het Type kan worden geselecteerd vanuit een drop-down lijst. Zie de tabel beneden.\\ Met deze twee velden wordt het object waar de actie moet worden uitgevoerd gedefinieerd. Het Type kan worden geselecteerd vanuit een drop-down lijst. Zie de tabel beneden.\\
 De ID van een bestaand object in de categorie van het Type kan worden geselecteert vanuit de drop-down lijst. In sommige types is er geen ID van een object nodig en blijft dit veld leeg.\\ De ID van een bestaand object in de categorie van het Type kan worden geselecteert vanuit de drop-down lijst. In sommige types is er geen ID van een object nodig en blijft dit veld leeg.\\
-\\+
 === Loc ID === === Loc ID ===
 Voor de types //Loc// en //Functie// kan de ID van een bestaande Loc worden gekozen.\\ Voor de types //Loc// en //Functie// kan de ID van een bestaande Loc worden gekozen.\\
Line 57: Line 57:
 Als voorbeeld: als vastgelegd is "​activeer F0" (lichten aan) dan wordt voor iedere loc die de rijweg passeert de lichten aangezet.\\ Als voorbeeld: als vastgelegd is "​activeer F0" (lichten aan) dan wordt voor iedere loc die de rijweg passeert de lichten aangezet.\\
 Het is eveneens mogelijk deze actie uit te voeren door gebruik te maken van de actie-condities.\\ Het is eveneens mogelijk deze actie uit te voeren door gebruik te maken van de actie-condities.\\
-\\ + 
-==== Sud-ID ====+==== Sub-ID ====
 Alleen te gebruiken met __**[[:​variable-nl#​actie_sub-id|Variabelen]]**__.\\ Alleen te gebruiken met __**[[:​variable-nl#​actie_sub-id|Variabelen]]**__.\\
-\\+
 ==== Opdracht ==== ==== Opdracht ====
 De opdracht die moet worden uitgevoerd door het object geselecteerd in het Type veld. Alleen de opdrachten passend voor de geselecteerde type kunnen worden gekozen. (Zie tabel beneden)\\ De opdracht die moet worden uitgevoerd door het object geselecteerd in het Type veld. Alleen de opdrachten passend voor de geselecteerde type kunnen worden gekozen. (Zie tabel beneden)\\
actions-nl.1566896615.txt.gz · Last modified: 2019/08/27 11:03 by vt601