User Tools

Site Tools


analyzer-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
analyzer-nl [2019/06/30 21:44]
smitt48 [Verbinders]
analyzer-nl [2019/08/20 13:14]
vt601 [Verbinders]
Line 84: Line 84:
 Verbinder moeten **__niet__** worden gebruikt tussen modules, anders zal de analysator **__geen__** rijwegen creëren over de module grenzen :!: Verbinder moeten **__niet__** worden gebruikt tussen modules, anders zal de analysator **__geen__** rijwegen creëren over de module grenzen :!:
 \\  ​ \\  ​
-| Bij modulebak overgangen gebruik ​rechter ​spoor delen :!: |+| Bij modulebak overgangen gebruik ​rechte ​spoor delen :!: |
 |  {{:​modules:​no-connector.png?​200}} ​ | |  {{:​modules:​no-connector.png?​200}} ​ |
 \\ \\