User Tools

Site Tools


analyzer-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
analyzer-nl [2019/08/20 13:14]
vt601 [Verbinders]
analyzer-nl [2019/09/22 16:13]
rainerk
Line 1: Line 1:
-====== Spoorplan ​analysator ​====== +====== Spoorplan ​Router ​====== 
-  * [[rocrailini-gen-nl|Algemeen]] | [[rocrailini-trace-nl|Trace]] | [[rocrailini-service-nl|Netwerk]] ​ | [[rocrailini-automode-nl|Auto]] | [[rocrailini-controller-nl|Centrale]] | [[r2rnet-nl|R2Rnet]] | [[rocrailini-analyser-nl|Analysator]] | [[rocrailini-rocweb-nl|RocWeb]] | [[finder:​finder-nl|Finder]] | [[rocrailini-cmdmapping-nl|Commando toewijzen]]+  * [[rocrailini-gen-nl|Algemeen]] | [[rocrailini-trace-nl|Trace]] | [[rocrailini-service-nl|Netwerk]] ​ | [[rocrailini-automode-nl|Auto]] | [[rocrailini-controller-nl|Centrale]] | [[r2rnet-nl|R2Rnet]] | [[rocrailini-analyser-nl|Router]] | [[rocrailini-rocweb-nl|RocWeb]] | [[finder:​finder-nl|Finder]] | [[rocrailini-cmdmapping-nl|Commando toewijzen]]
     * **Beschrijving van de spoorplan analysator.**     * **Beschrijving van de spoorplan analysator.**
- 
-{{:​schaakbord.png?​200}} 
  
 //\\ //\\ //\\ //\\
Line 40: Line 38:
 De analysator kan handmatig worden geactiveerd:​ De analysator kan handmatig worden geactiveerd:​
   * Met [**z**] in de Rocrail server terminal als de **-console** optie actief is.   * Met [**z**] in de Rocrail server terminal als de **-console** optie actief is.
-  * In rocview in het menu **[[rocgui-menu-nl#​bestand|Bestand -> Analyseren ​-> Analyseren]]**. +  * In rocview in het menu **[[rocgui-menu-nl#​bestand|Bestand -> Router ​-> Router]]**. 
 \\ \\
 ==== Opschonen ==== ==== Opschonen ====
Line 156: Line 154:
 {{:​analyzer:​alt_route_ab.png}} \\ {{:​analyzer:​alt_route_ab.png}} \\
 - Voor: - Voor:
-  * "​[A-]-[B+]"​ "​*Generated by the analyser" Automatisch gegenereerd staat aangevinkt. (direct rijweg) +  * "​[A-]-[B+]"​ "​*Generated by the router" Automatisch gegenereerd staat aangevinkt. (direct rijweg) 
-  * "​[A-]-[B+]-1"​ "​*Generated by the analyser" Automatisch gegenereerd staat aangevinkt. (Alternatieve rijweg, gebruik makend van het zijspoor)+  * "​[A-]-[B+]-1"​ "​*Generated by the router" Automatisch gegenereerd staat aangevinkt. (Alternatieve rijweg, gebruik makend van het zijspoor)
 - Handmatige wijzigingen:​ - Handmatige wijzigingen:​
   * Verwijder vinkje "​Automatisch gegenereerd"​ bij "​[A-]-[B+]"​. De "​*"​ in de beschrijving zal verdwijnen.   * Verwijder vinkje "​Automatisch gegenereerd"​ bij "​[A-]-[B+]"​. De "​*"​ in de beschrijving zal verdwijnen.