User Tools

Site Tools


analyzer-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
analyzer-nl [2019/08/20 13:14]
vt601 [Verbinders]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Spoorplan analysator ====== 
-  * [[rocrailini-gen-nl|Algemeen]] | [[rocrailini-trace-nl|Trace]] | [[rocrailini-service-nl|Netwerk]] ​ | [[rocrailini-automode-nl|Auto]] | [[rocrailini-controller-nl|Centrale]] | [[r2rnet-nl|R2Rnet]] | [[rocrailini-analyser-nl|Analysator]] | [[rocrailini-rocweb-nl|RocWeb]] | [[finder:​finder-nl|Finder]] | [[rocrailini-cmdmapping-nl|Commando toewijzen]] 
-    * **Beschrijving van de spoorplan analysator.** 
- 
-{{:​schaakbord.png?​200}} 
- 
-//\\ //\\ 
- 
- 
-===== Belangrijke wijziging ===== 
-^Analysator rijwegnamen vernaderd^ 
-|:!: Vanaf Rev. 12.859+ is de "​**autogen-**"​-voorzet (zie beneden) vervangen door de optie __**[[route-gen-nl#​automatisch_gegenereerd|Automatisch gegenereerd]]**__. \\ Voor rijwegen welk nog steeds de voorzet "​autogen-"​ bevatten. Bij een nieuwe analyse wordt deze voorzet verwijderd en vervangen door de nieuwe optie.\\ Daarbij wordt ook "​Generated by the analyzer"​ toegevoegd in de '​Beschrijving'​ veld van het block. \\ In de dialoog __**[[route-index-nl|Rijweg:​ Index]]**__ een voorzet "** * **" in de "​Beschrijving"​ colom column toon dat de optie '​Automatisch gegenereerd'​ staat aangevinkt.| 
-\\ 
-===== Mogelijkheden ===== 
-  * Analyseer het spoorplan en creëer automatisch alle mogelijke rijwegen. ​ 
-  * Zet de **rijwegen** in de **"​Rijweg ID'​s"​** de spoor symbolen, seinen en melders -> rijweg weergave. ​ 
-  * De **[[#​richting_rails|Richting rails]]** kan worden gebruikt om rijwegen allen in de aangegeven richting te creëren. 
-  * Met **[[#​verbinders|Verbinders]]** kunnen rijwegen door andere objecten, lege velden en spoorplan niveaus worden gecreëerd. 
-  * Wissel opdrachten worden aan de routes toegevoegd. 
-  * Sein selectie (**[[rocrailini-analyser-nl|optioneel]]**). 
-  * Enter- en In- melder toewijzing aan blokken (**[[rocrailini-analyser-nl|optioneel]]**). 
-  * Module ondersteuning. ​ 
-  * Fiddle Yard ondersteuning. 
- \\ 
-==Note:== 
-De analysator was geïntroduceerd als een hulpmiddel voor nieuwe en onervaren mensen om snel een volledige automatisch rijdend spoorplan beschikbaar te hebben.\\ 
-Echter, met complexe of ongebruikelijke spoorplannen kan de analysator niet altijd alle mogelijke rijwegen maken, kan onverwachte/​onbedoelde rijwegen maken of zelfs blijven hangen.\\ 
-In deze gevallen zullen de instellingen moeten worden aangepast of handmatig moeten worden af gemaakt. De juist gegenereerde rijwegen kunnen dan als blauwdruk worden gebruikt.\\ 
-Zie ook **[[analyzer-nl#​beperkingen|Beperkingen]]**\\ 
-\\ 
- 
-===== Werking ===== 
-==== Voorwaarden ====  
-  - Spoorplan moet __**[[planhealth-nl|gezond]]**__ zijn voor het analyseren! 
-  - Alle symbolen moeten aan ekaar liggen zonder open vakjes ertussen. Met uitzondering van de [[#​verbinders|Verbinders]] 
-  - In het spoorplan is op elke positie is maar één symbool toegestaan. (**Geen overlapping.**) ​ 
-  - De analysator is gebaseerd op de symbool afmetingen in het standaard **[[:​symbols-themes-spdr60-nl|SpDrS60]]** thema. (Zie ook **[[symbols-theme-props-nl#​de_basis|thema basis]]**) 
-\\ 
-==== Activeren ==== 
-De analysator kan handmatig worden geactiveerd:​ 
-  * Met [**z**] in de Rocrail server terminal als de **-console** optie actief is. 
-  * In rocview in het menu **[[rocgui-menu-nl#​bestand|Bestand -> Analyseren -> Analyseren]]**. ​ 
-\\ 
-==== Opschonen ==== 
-Door de analysator opnieuw te gebruiken na het aanbrengen van wijzigingen zullen rijwegen worden verwijderd die door de wijzigingen niet meer geldig zijn en staan aangegeven als '​Automatisch gegenereerd'​.\\ 
-Handmatig aangemaakte rijwegen of rijwegen waar de optie __**[[route-gen-nl#​automatisch_gegenereerd|Automatisch gegenereerd]]**__ niet meer aan staat zal zullen niet worden gewijzigd.\\ 
-\\  
-==== Melder Configuratie ==== 
-{{  :​analyzer:​analyser-sensors.png}} 
-Melders moeten worden toegewezen aan de rijwegen in de **[[block-routes-nl|Rijwegen tab in de blok eigenschappen]]**. De melders worden toegewezen naar __all enter +__ en __all enter -__. De __all enter +__ is voor alle rijwegen die binnen komen aan de + zijde van het blok (Gemarkeerd met een klein + in SpDrS60 thema). De __all enter -__ is gebruikt voor alle rijwegen die binnen komen de - zijde van het blok. 
-==Note:== 
-Het toewijzen door door de analysator werkt alleen wanneer "​enter"​ en "​in"​ melders worden gebruikt. \\  
-Dit betekent dat er aan elke zijde van het blok en voor de volgende wissel een melder moet zitten.\\ ​ 
-Blokken met één, drie of meer melders zullen de melders niet automatisch correct krijgen toegewezen.\\ ​ 
-Met meer dan één melder aan een zijde van een blok zullen alleen de dichts bij zijnde melders worden gebruikt.\\ 
-\\ 
- 
-==== Richting rails ==== 
-Richting rails (Zie ook **[[:​tracks-gen-nl#​soorten|Soorten rails]]**) kan worden gebruikt om het creëren van rijwegen door de analysator in specifieke richtingen te beperken. Hiervoor wordt richting rails tussen één of meerdere blokken geplaatst: 
-^ Voorbeeld ^ Beschrijving ^ Rijwegen gegenereerd door de analysator ^ 
-| {{:​analyzer:​dir-no.png}} | Twee blokken verbonden door normaal spoor | Van A naar B __en__ van B naar A | 
-| {{:​analyzer:​dir-all.png}} | Twee blokken met ertussenin een spoor indicatie in beide richtingen | Zelfde als hierboven; De twee richtingen rails is alleen voor visuele indicatie en heeft geen functie | 
-| {{:​analyzer:​dir-right.png}} | Twee blokken met een richtingrail ertussenin, Pijl wijzend naar rechts | __Alleen__ van A naar B | 
-| {{:​analyzer:​dir-left.png}} | Twee blokken met een richtingrail ertussenin, Pijl wijzend naar links | __Alleen__ van B naar A | 
-| {{:​analyzer:​dir-no1.png}} | Zijspoor zonder richting rails |A naar B, A naar C, B naar A en C naar A | 
-| {{:​analyzer:​dir-right1.png}} | Richting rails in het zijspoor | A naar B, A naar C en B naar A | 
-| {{:​analyzer:​dir-right2.png}} | Richting rails voor een wissen naar een zijspoor | A naar B en A naar C | 
- 
- \\ 
-==== Verbinders === 
-Verbinder sporen kunnen worden gebruikt om te verbinden met sporen elders in het spoorplan: De analysator zoekt voor een tegendeel (tweede verbinder) in de zelfde richting en negeert de opening(en) ertussen.\\ ​ 
-^ Voorbeelden voor verbinder sporen \\ Voorkomen van nutteloze spoorelementen ^^ 
-| {{:​analyzer:​verbinder.png?​800}} ​ || 
-| \\ || 
-^ Verbinder sporen illustreren een brug ^^ 
-|  {{:​analyzer:​bridge.png}} \\ {{:​analyzer:​bridge-connector-example.png}} ​ |  {{:​analyzer:​bridge-crossing-example.png}} ​ | 
-|  Brug door twee verbinders \\ Boven met spoortype "​verbinder"​ \\ Onder met spoortype "​tracknr"​ = **2**  |  Brug met één symbool van spoortype "​tracknr"​ = **3** \\ Hiermee is de analysator in staat de rijwegen A- < > B+ en C- < > D+ te herkennen en te creëren | 
-\\ 
-  * Er is geen maximale afstand tussen de Verbinders.\\ 
-  * Verbinders op het zelfde spoorplan niveau en tegenover elkaar liggen zoals het brug voorbeeld hierboven worden behandeld als tegendelen.\\ 
-  * Voor Verbinders met een **[[tracks-gen-nl#​nummer|een spoornummer]]** tussen 0…65535 moet er ergens in het spoorplan een andere Verbinder zijn met het zelfde nummer. Deze verbinder mag op een ander niveau zijn en/of een andere oriëntatie hebben.\\ 
- \\ 
-=== Belangrijk voor module bakken === 
-Verbinder moeten **__niet__** worden gebruikt tussen modules, anders zal de analysator **__geen__** rijwegen creëren over de module grenzen :!: 
-\\  ​ 
-| Bij modulebak overgangen gebruik rechte spoor delen :!: | 
-|  {{:​modules:​no-connector.png?​200}} ​ | 
-\\ 
- 
-===== Beperkingen ​ ===== 
-  * De analysator is niet perfect, fouten kunnen voorkomen. 
-  * Niet alle bijzondere situaties kunnen worden herkend. ​ 
-  * De analysator configureerd de melders in de blokken alleen nadat de optie "​Verbind melders met blokken"​ (Rocrail eigenschappen -> Analysator) is aan gezet. (Standaard staat deze optie uit.) 
-  * Als "​Verbind melders met blokken"​ aan staat zal de analysator proberen bij blokken de melders **enter** en/of **in** proberen toe te wijzen bij rijwegen waar dat nog niet (geheel) was gebeurd. Dit geld voor zowel voor handmatig gemaakte rijwegen als de automatisch gegenereerde. 
-> **Note:** Al ingestelde **enter** en/of **in** melders blijven behouden. De analysator wijzigt deze niet. Ook als deze compleet fout zijn. 
-  * Het toewijzen van de melders geld alleen voor de melders het dichtst bij het blok en voor dit blok uniek zijn. 
-  * Als een **enter2in** wordt gevonden in een blok wordt er in dit blok geen wijziging gemaakt met de melders. 
-  * Een **enter2in** melder wordt nooit toegewezen of verwijderd door de analysator. 
-  * Wegen worden niet ondersteunde door de analysator. 
-  * Alleen een paar objecten van de **[[switch-gen-nl#​accessoire|Wissel type "​Accessoire"​]]** en de **[[tracks-gen-nl#​type|Spoor type "​tracknr"​]]** worden herkend: 
-\\ 
-^Wissel Type "​Accessoire"​^^ 
-^Accessoire#​^Beschrijving^ 
-|  1  | Dubbelspoor spoorwegovergang,​ in onbruik geraakt | 
-|  10  | Enkelspoor spoorwegovergang,​ Geen slagbomen| ​ 
-|  11  | Enkelspoor spoorwegovergang,​ Slagbomen aan één zijde |  
-|  12  | Enkelspoor spoorwegovergang,​ Slagbomen aan twee zijden |  
-|  40  | Dubbelspoor klapbrug | 
-|  41  | Enkelspoor klapbrug | 
-| || 
-^Spoor Type "​tracknr"​^^ 
-^Nummer^Beschrijving^ 
-|  2  | bridge connector | 
-|  3  | bridge crossing | 
-\\ 
-Andere accessoires of track nummers zijn __niet ondersteund__. Afwijkende grid afmetingen en orientaties van deze symbolen zijn onbekend. Daarom moeten deze symbolen __tijdelijk__ worden worden vervangen met normale spoor symbolen voordat de Analysator wordt gestart. 
-> **Note:** Gebruik geen twee of meer dubbelspoor symbolen achter elkaar. De analysator zal dan een aantal verkeerde rijwegen creëren :!: 
- 
- \\ 
- 
-===== Voorbeeld ===== 
-{{:​analyzer:​demo-plan.png?​500}}\\ 
-{{:​analyzer:​demo-plan.zip}}\\ 
- 
-==== Genereerde rijwegen ==== 
-<code xml> 
-<​stlist>​ 
-    <st id="​autogen-[01+]-[02+]"​ bka="​01"​ bkb="​02"​ bkaside="​true"​ bkbside="​true"​ show="​false"​ x="​0"​ y="​0">​ 
-      <swcmd id="​sw1"​ cmd="​straight"/>​ 
-    </st> 
-    <st id="​autogen-[01+]-[03+]"​ bka="​01"​ bkb="​03"​ bkaside="​true"​ bkbside="​true"​ show="​false"​ x="​0"​ y="​0">​ 
-      <swcmd id="​sw1"​ cmd="​turnout"/>​ 
-    </st> 
-    <st id="​autogen-[04+]-[01-]"​ bka="​04"​ bkb="​01"​ bkaside="​true"​ bkbside="​false"​ show="​false"​ x="​0"​ y="​0"/>​ 
-    <st id="​autogen-[02-]-[04-]"​ bka="​02"​ bkb="​04"​ bkaside="​false"​ bkbside="​false"​ show="​false"​ x="​0"​ y="​0">​ 
-      <swcmd id="​sw2"​ cmd="​straight"/>​ 
-    </st> 
-    <st id="​autogen-[03-]-[04-]"​ bka="​03"​ bkb="​04"​ bkaside="​false"​ bkbside="​false"​ show="​false"​ x="​0"​ y="​0">​ 
-      <swcmd id="​sw2"​ cmd="​turnout"/>​ 
-    </st> 
-  </​stlist>​ 
-</​code>​ 
- 
-===== Tips en Tricks ===== 
-==== Behoud van rijwegen ==== 
-V: Waarom overschrijft/​verwijderd de analysator mijn wijzigingen?​\\ 
-A: De analysator __verwijderd__ eerst alle routes die staan gemarkeerd als "​Automatisch gegenereerd"​ en creëert daarna nieuwe (missende) rijwegen.\\ 
-\\ 
-V: Hoe kan ik er voor zorgen dat de analysator rijwegen niet her creëert?\\ 
-A: Door het vinkje bij "​Automatisch gegenereerd"​ weg te halen (-> Geen verwijdering -> geen hercreatie)\\ 
-\\ 
- 
-==== Alternatieve Rijwegen ==== 
-Voorkomen van alternatieve rijwegen van A- naar B+ (voorkom het wisselen van spoor) 
- 
-{{:​analyzer:​alt_route_ab.png}} \\ 
-- Voor: 
-  * "​[A-]-[B+]"​ "​*Generated by the analyser"​ Automatisch gegenereerd staat aangevinkt. (direct rijweg) 
-  * "​[A-]-[B+]-1"​ "​*Generated by the analyser"​ Automatisch gegenereerd staat aangevinkt. (Alternatieve rijweg, gebruik makend van het zijspoor) 
-- Handmatige wijzigingen:​ 
-  * Verwijder vinkje "​Automatisch gegenereerd"​ bij "​[A-]-[B+]"​. De "​*"​ in de beschrijving zal verdwijnen. 
-  * Verwijder "​[A-]-[B+]-1"​ 
-- Na: 
-  * Bij het opnieuw gebruiken van de analysator zal rijweg "​[A-]-[B+]"​ ongemoeid worden gelaten en zal geen alternatieve rijweg van [A-] naar [B+] creëren, omdat er al een "​handmatig aangemaakte " rijweg beschikbaar is tussen deze blokken. 
-\\ 
- 
-==== Meldingen in de server log ==== 
- 
-- ''​ANALYSER:​ max. recursion depth (101 > 100) reached''​ 
-  * Bij het zoeken naar mogelijke rijwegen tussen twee blokken zijn er meer dan 100 spoorelementen gevonden.\\ **[[http://​forum.rocrail.net/​viewtopic.php?​p=89410#​p89410|Forum topic in het Duitse gedeelte]]** 
-  => Volg a.u.b. de **[[goldenrules-nl|Aanbevolen richtlijnen]]** 
  
analyzer-nl.1566299649.txt.gz · Last modified: 2019/08/20 13:14 by vt601