User Tools

Site Tools


barjut-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

barjut-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====BarJut Barcode Reader=====
 +
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​central stations|Central Stations]] ->   ​**Barjut Barcode Reader**
 +   
 +
 +// \\ // \\
 +
 +
 + 
 +
 +=====Algemeen=====
 +Ralf Tralow heeft een streepjeskodelezer (barcode lezer) voor treinherkenning ontwikkeld. Hiermee kan het adres van de trein gelezen worden, zijn richting en snelheid bepaald worden.
 +
 +Kijk voor meer informatie op Ralf's project pagina:
 +[[http://​www.ringwelt.de/​EJuRaT/​Barcodeerkennung/​HAUPT.HTML|EJuRaT Barcode erkennung]]
 +=====Hoe Rocrail hiervoor te configureren=====
 +{{barjut-en.png}}
 +
 +De configuratie is heel eenvoudig en is voor Rocrail gelijk aan een HSI88 onderdeel.
 +Vergeet niet het **iid** te zetten voor uw banenplan sensoren.
  
barjut-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)