User Tools

Site Tools


before-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
before-nl [2019/05/14 11:36]
vt601 [Maken van een sporenplan]
before-nl [2019/05/14 11:36] (current)
vt601 [Er moet een digitaal baanontwerp zijn]
Line 22: Line 22:
  \\  \\
  
-=====Er moet een digitaal baanontwerp zijn===== 
  
-Je kunt niet eenvoudig een analoge baan met de computer verbinden. Als je een analoge baan hebt moet deze eerst omgezet worden in een digitaal ontwerp voordat rocrail de baan kan besturen. Dit kost meestal meer tijd dan eenvoudig een nieuw ontwerp maken. 
  
  
before-nl.txt ยท Last modified: 2019/05/14 11:36 by vt601