User Tools

Site Tools


besturing_nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

besturing_nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Besturing =====
  
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +
 +[[:​dutch|Inhoud]] - [[:​dutch#​Het Programma|Het Programma]] ​
 +
 +\\
 +
 +
 +{{:​besturing.png?​150}}
 +//  \\
 +
 + 
 +\\
 +
 +====Spanning Aan====
 +\\
 +====STOP====
 +\\
 +====Stroombewaking====
 +
 +  * __**[[powercontrol_nl|Stroom bewaking / Power manager]]**__
 +\\
 +
 +====Initialisatie veld====
 +Om er zeker van te zijn dat alle seinen en wissels in de goede stand staan bij het starten van Rocrail \\
 +kan dit init commando gegeven worden. Er wordt twee keer aan alle  wissels en seinen een laatst bekend commando gegeven. \\
 +Als er bij seinen geen laatste opdracht bekend is wordt het sein op Rood gezet.\\
 + 
 +Ook worden de wielentellers op nul gezet.\\
 +
 +====Melder Monitor====
 +  * __**[[sensormon-nl|Melder Monitor]]**__
 +
 +====Gast Locomotief====
 +  * __**[[;​rocview:​guestloco-nl|Gast Locomotief]]**__
 +
 +==== Verzend korte ID's ====
 +Er zijn Centrales die voor handbedieningen korte ID's accepteren. zie: [[loc-gen-nl#​short_id|Korte ID]] .\\
 +
 +====Bestuurder=====
 +T.b.v het Rocrailspel
 +\\
 +====Muis =====
 +Legt vast welke loc met de muis bestuurd kan worden
 +\\
 +====Loc Besturing=====
 +Het loc besturingsscherm
 +\\
 +====Wissels testen =====
 +Geef het adres in en test het wissel of sein
 +\\
 +====Rijweg testen=====
 +Kies een rijweg en test de wissels in deze rijweg
 +\\
besturing_nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)