User Tools

Site Tools


block-groups-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

block-groups-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Blokgroepen======
 +----
 +Manueel en automatisch rijden in een [[Track Driver]] systeem.
 +----
 +
 +In een Track Driver systeem zoals [[http://​home.hccnet.nl/​leon.van.perlo/​|Dinamo]] worden, i.p.v. de 
 +locomotieven,​ de blokken aangestuurd zodat er analoog gereden kan worden.
 +
 +Om nu in zo'n systeem van het ene blok in het andere te kunnen rijden moet dat van te voren vast gelegd ​
 +worden in de tabel Blokgroepen. Alle blokken in een blokgroep worden door het systeem dan exact gelijk aangestuurd.
  
block-groups-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)