User Tools

Site Tools


block-groups-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
block-groups-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
— (current)
Line 1: Line 1:
-======Blokgroepen====== 
----- 
-Manueel en automatisch rijden in een [[Track Driver]] systeem. 
----- 
- 
-In een Track Driver systeem zoals [[http://​home.hccnet.nl/​leon.van.perlo/​|Dinamo]] worden, i.p.v. de  
-locomotieven,​ de blokken aangestuurd zodat er analoog gereden kan worden. 
- 
-Om nu in zo'n systeem van het ene blok in het andere te kunnen rijden moet dat van te voren vast gelegd ​ 
-worden in de tabel Blokgroepen. Alle blokken in een blokgroep worden door het systeem dan exact gelijk aangestuurd. 
  
block-groups-nl.1542009373.txt.gz ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1