User Tools

Site Tools


block:block-embededfb-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
block:block-embededfb-nl [2019/08/20 13:12]
vt601 [Simulateren van de melders]
block:block-embededfb-nl [2019/08/20 13:12] (current)
vt601 [Simuleren van de melders]
Line 26: Line 26:
 De melders kunnen handmatig gesimuleerd worden net als gewone melders, door de op deze te klikken met de **linker** muisknop. De melders kunnen handmatig gesimuleerd worden net als gewone melders, door de op deze te klikken met de **linker** muisknop.
 De melder die dan geactiveerd wordt is afhankelijk van de plaats van de cursor in het deel van het betreffende blok.\\ De melder die dan geactiveerd wordt is afhankelijk van de plaats van de cursor in het deel van het betreffende blok.\\
- 
-The sensors can be simulated like the separate sensors with the **Left Mouse** button.\\ 
-The sensor which will be activated depends of the mouse position in the respective quarter of the Block symbol.\\ 
  
 //​Aangemaakt VT601 - 2019-08-12//​ //​Aangemaakt VT601 - 2019-08-12//​
block/block-embededfb-nl.txt ยท Last modified: 2019/08/20 13:12 by vt601