User Tools

Site Tools


block_overlapped_turnouts_nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

block_overlapped_turnouts_nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Blokken ======
 +[[:​dutch#​objects|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​componenten|Componenten]] -> **Blokken**
 +  *  [[block-gen-nl|Algemeen]] | [[block-signals-nl|Seinen]] | [[block-details-nl|Details]] | [[block-routes-nl|Rijwegen]] | [[block-int-nl|Interface]] | [[block_permissions-nl|Blok permissies]] | **Overlappende wissels** |
 + \\
 +
 +
 +=====Voorbeeld=====
 +Dit voorbeeld geeft een blok **B** dat de wissel **t1** overlapt.
 +
 +{{overlapped.xml}}
 +
 +{{overlapped-layout.png}}
 +
 +De sensorplaatsing is niet realistisch maar laten je de grenzen van de blokken zien.
 +Indien er een route is van **A** naar **C** moet je het **B** blok kruisen zonder melders te triggeren in blok **B**.
 +Deze route kan alleen gereden worden als blok **B** NIET bezet is.
 +=====Setup=====
 +Dus dient blok **B** als kruisend blok in route "A naar C" gedefineerd zodat dit blok  gereserveerd wordt wanneer gereden wordt van A naar C.
 +
 +{{route-crossing-en.png}}
 +
 +In het blok menu dienen de overlappende wissels vastgelegd te worden om te voorkomen dat rijwegen de route gebruiken als het blok gereserveerd of bezet is. 
 +
 +{{block-overlapped-en.png}}
  
block_overlapped_turnouts_nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)