User Tools

Site Tools


blokgroups-cond-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blokgroups-cond-nl [2019/08/27 11:09]
vt601 [Blokgroep Voorwaarden]
— (current)
Line 1: Line 1:
-===== Blokgroep Voorwaarden ===== 
-[[:​dutch#​objects|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]] 
-[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Rocrail-Objecten|Rocrail-Objecten]] -> [[:​blockgroups-nl|Kritische secties & Blokgroepen]] 
-  *  [[blockgroups-index-nl|Index]] | [[blockgroups-gen-nl|Algemeen]] | [[blockgroups-props-nl|Details]] | **[[blokgroups-cond-nl|Voorwaarden]]** 
-    
  
-// \\ // \\  
- 
-{{:​blockgroups-cond-nl.png}}\\ 
-===== Eerste blok ===== 
-Het eerste blok uit de "​Gekoppelde blokken"​ lijst 
-\\ 
-===== Vrije blokken ===== 
-Een komma gescheiden lijst van blokken. Één van deze blokken moet vrij zijn om de blokgroep te reserveren. 
-\\ 
-==== Reserveren ==== 
-Het eerst vrije blok in deze lijst zal ook worden gereserveerd.\\ 
-Dit is bijna het zelfde als een ga naar bestemming opdracht; Rijweg voorwaarden worden genegeerd. 
-\\ 
-===== Voorbeeld ===== 
-Zie ook: **[[:​critsec-nl|Kritische sectie]]**\\ 
- 
-{{:​blockgroup-cond-example.png}}\\ 
-Blok b3 en b4 vormen een blokgroep als een kritische sectie.\\ 
-Alles zou vast lopen als er geen blok vrij is in het eindstation.\\ 
-Gebruik de voorwaarden in de blokgroep om dit te voorkomen. :\\ 
-^ Eerste blok ^ Vrije blokken ^ Reserveren ^ 
-| b3 | b5,b6 |  | 
-| b4 | b1,b2 |  | 
-\\ 
-===== Algemene knoppen ===== 
-Zie: __**[[rocview-common-buttons-nl|Algemene knoppen]]**__\\ 
blokgroups-cond-nl.1566896992.txt.gz · Last modified: 2019/08/27 11:09 by vt601