User Tools

Site Tools


can-gca1-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gca1-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN GC1 Computer Interface ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​merg cbus|MERGCBUS]] ​
 +
 +     ​*[[CAN-GCA1-setup-nl|CAN-GC1 Setup]]
 + \\
 +
 +
 +
 + \\
 +
 +^Copyright Peter Giling vertaling Fred Jansen^
 +
 +De door MERG ontwikkelde CAN modules zijn gebaseerd op een data breedte van 8 bits. Alle modules die binnen Rocrail tot nu toe ontwikkeld zijn, zoals de CGA93, GCA136, GCA76 en vele andere zijn gebaseerd op een breedte van 16 bits. Om deze bestaande modules compatibel te krijgen met de CAN bus zijn een aantal nieuwe modules ontwikkeld. Op deze pagina vindt u de beschrijving van de meest belangrijke module, de interface met de computer, de CAN-GC1.
 +\\
 +
 +\\  ​
 +
 +
 + 
 + 
 +
 +===== De CAN-GC1 module =====
 +  * De schakeling is geplaatst op een professionele,​ dubbelzijdige printplaat die voorzien is van doormetallisering,​ componenten opdruk en soldeermasker.{{ :​cbus:​can-gc1_pict03.jpg?​300}}\\
 +  * DB9 connectoren zijn toegepast van wege hun robuustheid
 +  * De DB9 connectoren zijn voorzien van een 12V voeding voor de aan te sluiten modules ​
 +  * Alle modules ook deze compueter interface is voorzien van een jumper om de CAN databus lijn van een laatste module af te sluiten met een weerstand van 120 ohm
 +  * Gekozen kan worden tussen een USB- of RS232 aansluiting met de computer ​
 +  * Op de print bevindt zich een ICSP connector voor het (her-)programmeren van de processor
 +  * Voor complete bouwpakketten kijk op : www.phgiling.net
 + 
 + 
 + \\
 +
 +===== De hardware =====
 +  * {{:​cbus:​can-gc1-sch.pdf|Het schema}}
 +  * {{:​cbus:​can-gc1-pcb.pdf|De printplaat en onderdelen plaatsing}}
 +  * {{:​cbus:​can-gc1-parts.pdf|De onderdelen lijst}}
 +  * {{   |De firmware: ​ }}http://​launchpad.net/​rocrail/​sunrise/​2.0/​+download/​canrs-230400-8mhz-bin-171.hex
 +  * [[http://​www.ftdichip.com/​Products/​Modules/​USBRSxxx.htm|DB9-USB-F module]]
 +
 +===== USB uitvoering =====
 +Omdat losse RS232/USB omzetters nogal eens voor problemen zorgen is er een \\
 +mogelijkheid om op de plaats waar de DB9 connector zich bevindt voor de rs232 aansluiting\\
 +naar de computer, een geïntegreerde rs232/usb omzetter te zetten. \\  ​
 +Zie voor meer informatie en technische specs: http://​www.ftdichip.com/​Products/​Modules/​USBRSxxx.htm
 +{{ http://​www.ftdichip.com/​images/​DB9-USB-RS232_web.jpg}} \\
 +De afbeelding toont de CAN-GC1 met een geplaatste USB/rs232 omzetter.
 +Dit is niet de goedkoopste oplossing. \\
 +Besluit u toch voor een losse omzetter te kiezen kijk dan op **[[:​usb-rs232-en|USB-RS232]]** omzetter.\\
 +
 +Windows drivers voor USB/RS232 omzetters van FDTI kunt u vinden op :  * http://​www.ftdichip.com/​FTDrivers.htm
 +
 +\\
 +
 + :!: **De meeste Com/RS232 poorten op een computer ondersteunen niet   de hoge baudrate van de CAN bus. \\ Het advies is : kies voor een goede RS232/USB omzetter.**\\ ​   ​
 + \\
 +
 +===== Programmeren van de Pic processor =====
 +De bouwpakketten worden geleverd met een voorgeprogrammeerde pic processor.
 +Zelf programmeren van de processor is ook mogelijk. U dient daarvoor over\\
 + een pic programmer te beschikken zoals bijvoorbeeld de PICKIT 3 van Microchip.
 + 
 +
 + \\
 +
 +===== De Setup =====
 +De CAN-GC1 ​ is altijd via een seriële verbinding op de computer aangesloten ook als u kiest voor\\
 +een USB omzetter. De baudrate (Bps) voor de CAN-CG1 interface \\
 +bedraagt **230400** baud. Dit in afwijking van de originele MERG interface.  ​
 + \\
 +\\
 +
 +Kijk voor de Rocrailsetup van deze interface op: 
 +** [[CAN-GCA1-setup-nl|CAN-GC1 Setup]]**
 + \\
 +
 +
 +
 + \\
 +
 +===== LEDs & Drukknop =====
 +{{ :​cbus:​cangc1-pcb-compside.jpg?​300}}
 +\\
 +^ LED ^ Indicatie ​       ^ Opmerking ^
 +| Le1 | Bus activiteit ​  | Het flikkeren van de led is alleen zichtbaar als er zeer veel activiteit op de bus plaats vindt. |
 +| Le2 | Processor loopt  | |
 +| Le3 | niet gebruikt ​   |niet geplaatst voor de toekomst. | 
 +| PB1 | niet gebruikt ​   |niet geplaatst voor de toekomst. | \\
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +\\
 +
 +\\
 +
 +===== De aansluitingen op de CAN-GC1 =====
 +{{ :​cbus:​can-gc1_pict03.jpg?​300}}\\
 +  - USB of RS232 DB9 connector. \\ Bij USB: **Let er op dat de USB stekker diep genoeg in de connector is geplaatst. **
 +  - Jumper voor het afsluiten van de bus met 120 ohm
 +  - CAN Bus with 12V voeding  ​
 +  - CAN Bus with 12V voeding
 +  - Voedingsaansluiting : wisselspanning van 12-20 V of gelijkspanning van 16-24V (polariteit maakt niet uit).
 +  - PIC Programmer aansluiting
 +
 +\\
 +
 +
 +===== Compatibiliteit met de originele ​ MERGCBUS =====
 +De originele modules van MERG zijn voorzien van andere aansluitingen maar verder compatibel met de CAN bus in Rocrail.\\
 +Voor het toepassen van deze modules in de Rocrail Can bus moet een overgangsconnector worden gemaakt. \\ De aansluitingen op de DB9 connector van de CAN-CG1 en de MERGCBUS zijn als volgt:
 + 
 +
 +^   ​MERGCBUS side   ​^ ​  SUB-D connector pin#   ^
 +|   ​CAN-H ​ |  pin 8  |
 +|  CAN-L  |  pin 7  |
 +|  + 12V  |  pin 5  |
 +|  GND  |  pin 1  |
can-gca1-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)