User Tools

Site Tools


can-gca1e-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gca1e-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN GC1e Ethernet Computer Interface ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​merg cbus|MERGCBUS]] ​
 +
 +     ​*[[CAN-GCA1e-setup-nl|CAN-GC1e Setup]]
 + \\
 +
 +
 + \\
 +^By Rob Versluis ​ & Peter Giling^
 +
 +
 + \\
 +===== De CAN Ethernet interface =====
 +{{:​cbus:​can-gc1e_pict01.jpg?​600}}\\
 +  * De module is uitgerust met een ethernet interface, dus geen problemen meer met Com-poorten en USB instellingen.
 +  * De schakeling is geplaatst op een professionele,​ dubbelzijdige printplaat die voorzien is van doormetallisering,​ componenten opdruk en soldeermasker.
 +  * DB9 connectoren zijn toegepast vanwege hun robuustheid.
 +  * De DB9 connectoren zijn voorzien van een 12V voeding voor de aan te sluiten modules.
 +  * Alle modules, ook deze computer interface, zijn voorzien van een jumper om de CAN databus lijn van een laatste module af te sluiten met een weerstand van 120 ohm. 
 +  * Op de print bevindt zich een ICSP connector voor het (her-)programmeren van de processor.
 +  * Voor complete bouwpakketten kijk op : www.phgiling.net
 + 
 + 
 + \\
 +\\
 + \\
 +
 +===== Eigenschappen =====  ​
 +  * Max. 4 TCP/IP aansluitingen .
 +  * Standaard IP-Address 192.168.0.200
 +  * Standaard TCP poort 5550
 +  * Afschakelen van de verbinding na 100 seconden bij geen data transport.
 +  * CANID, Node number, IP address, service port, MAC address and network mask afzonderlijk in te stellen.
 +  * 12VDC connector voor het Engelse mergCBUS systeem. (J5)
 +  * Ethernet galvanisch geïsoleerd van de CANbus.
 +
 + \\
 +
 + 
 +
 +
 +  ​
 +
 +=====Elektrisch schema=====
 +{{:​cbus:​can-gc1e-sch-v1-1.pdf|The schematics Version 1.1}}
 +
 +
 + \\
 +
 +=====Componenten opstelling=====
 +{{:​cbus:​cangc1e-pcb.jpg?​400}}\\
 +
 +=====LEDs=====
 +^ LED# ^ Functie ^ Beeld ^ Opmerkingen ^
 +|  1 | 5V | continue |   |
 +|  2 | 3V3 | continue |   |
 +|  3 | Ethernet activiteit |willekeurig flikkeren |   |
 +|  4 | Processor loopt |continue |   |
 +|  4 | Error | eenmalig lang uit |Ethernet of CBUS buffer fout.  |
 +|  4 | Verbroken | eenmalig uit |Verbinding met Rocrail server verbroken ​  |
 +|  4 | Lezen/​schrijven| eenmalig kort uit |Tijdens de setup    |
 +|  5 | CBUS activiteit | willekeurig flikkeren |   |
 +
 + \\
 +
 +=====Connectoren=====
 +^ Naam ^ Functie ^
 +|  ICSP1  |  PIC Programmer. ​ |
 +|  PB1  |  Setup button ​ |
 +|  J1  |  Voeding. ​ |
 +|  J2, J3  |  CAN-GC connector ​ |
 +|  J4  |  Ethernet aansluiting. ​ |
 +|  J5  |  MERGCBUS met 12V aansluiting. ​ |
 + \\
 +===== Jumper settings =====
 +^  Jumper ​ ^  Aanwezig ​ ^  Niet anwezig ​ ^  remark ​ ^
 +|  JP1  |  120 Ohm afsluiter op CAN lijn  |   geen afsluiter op Can-liin ​ |  Alleen de twee uiterste einden van de gehele CAN lijn moeten met 120 Ohm worden afgesloten. ​ |
 +|  JP2  |  xx  |  ongebruikt ​ |   |
 +
 +===== Voeding =====
 +Op **J1** een voedingsspanning van of 10-20 V AC of 15-24V DC.\\
 +Bij DC maakt de polariteit niet uit.\\
 +
 + \\
 +
 +===== Firmware programmeren en reset naar de standaard settings ​ =====
 +Bij eerste programmering van de firmware in de PIC processor, is het beter om de EEprom leeg te laten , dus alles met 0xFF gevuld.\\
 +In dat geval wordt automatisch het hieronder gegeven IPnummer, Netmask en MAC nr gebruikt.\\
 +Dit resdetten kan ook gebeuren door tijdens de opstart de drukknop ingedrukt te houden.\\
 +=====Setup=====
 +| **The CAN-GC1e kan alleen worden geprogrammeerd via Ethernet.** |\\
 +Het standaard IP-adres is 192.168.0.200. \\
 +De PC noet zich in hetzelfde netwerk ​ range bevinden dus 192.168.0.x voordat kontakt kan worden gemaakt.\\
 +Meetal werkt een direkte verbinding tussen PC en CAN-GC1e wel, maar soms is een router noodzakelijk.\\
 +Het is nog niet bekend waarom.\\
 +
 +{{:​cbus:​cangc1e-setup-en.png}}\\
 +====Ethernet====
 +Alle Ethernet instellingen worden EEprom geschreven en **zullen worden gebruikt na herstart** m.u.v. de "Idle time watch dog"​.\\
 +
 +====IP Addressing====
 +Het standaard IP-Adres van de interface is **192.168.0.200** met als service port **5550**.\\
 +De PC zal in hetzelfde IP-adres bereik moeten worden geset (192.168.0.x) om met de CAN-GC1e verbinding te kunnen maken.\\
 +
 +====Net Mask====
 +Standaard is 255.255.255.0 dat voldoet voor alle thuisnetwerken.\\
 +
 +
 +====MAC Address====
 +Het default MAC addres is een officieel adres, maar kan worden veranderd als er een conflict binnen U w netwertk ontstaat.\\ ​
 +  * http://​standards.ieee.org/​develop/​regauth/​grpmac/​app.html
 +
 +
 +====Idle time watch dog====
 +De Idle Time Watch-dog sluit een client af als er niet binnen een tijd van 100 seonden een boodschap is gestuurd.\\
 +Did voorkomt '​zombie'​ gedrag, dat alleen maar TCP/IP communicatie onnodig bezet houdt.\\
 +Deze optie moet worden uitgeschakeld als sniffer software wordt gebruikt.\\
 +| Rocrail zendt ieder twee seconden, als er geen andere meldingen zijn gegenereerd,​ een 'keep alive' boodschap naar CAN-GC1e. ​ Deze boodschap wordt niet doorgestuurd naar de CAN-BUS en dient alleen maar om de idle time watch-dog te resetten.\\
 +
 +
 +
 +====Track power off at idle====
 +De idle watch dog moet worden geactiveerd voor deze optie.\\
 +Heel bruikbaar voor gebruikt tijdens automatisch bedrijf, om de rail power af te sluiten als de netwerk verbinding niet goed is.\\
 +
 +====Command Ack====
 +//_Alleen aangeraden voor snelee netwerken en computers.__//​ \\
 +Dit activeert het '​commando ontvangen'​ van elk commando aan de ethernet zijde.\\
 +Deze handshake voorkomt verlies van opdrachten door een buffer overflow (10/100MBit -> 125kBit)\\
 +Sommige fabrikanten,​ zolas bijv. Lenz, gebruiken ook deze handshake op hun ethernet ​ inerface.\\
 +Deze optie is beschikbaar vanaf Rocrail 3728+ en de CAN-GC1e_1.c of hogere Firmware.\\
 + \\
 +====CBUS ​ (CAN ID)====
 +Uniek ID in het CAN netwerk.\\
 +Het CAN ID wordt niet gebruikt in de ASCII Frames, omdat meer dan 1 PC kan worden aangesloten,​ die allen verschillende ID's hebben.\\
 +
 + \\
 +====Multiple Connections====
 +De CAN-GC1e firmware ondersteunt maximaal 4 tegelijk aangesloten PC'​s.\\
 +Houdt er rekening mee dat commando'​s,​ gezonden vanuit een bepaalde PC naar de CAN-bus, niet worden uitgezonden via Ethernet.\\
 +Dit is een normaal gedrag omdat alle via CAN-Bus uitgezonden boodschappen,​ verder niet door de zender zelf worden gezien.\\
 +Alleen boodschappen,​ die van andere nodes komen en in het CAN-bus netwerk worden gestuurd, worden naar alle aangesloten PC's gezonden.\\
 + \\
 +=====Network=====
 +====WLAN/​WiFi====
 +:!: Ten sterkste af te raden, en wordt hier ook niet verder ondersteund als verbinding tussen PC en CAN-GC1e.\\
 +\\
 +====Bandbreedte====
 +Vermijd grote straming data zoals VoIP in hetzelfde netwerk segment; CAN-GC1e zal ophouden met zenden na een groot aantal pogingen.\\
 +
 + \\
 +
 +=====Hardware Files=====
 +  * http://​bazaar.launchpad.net/​~rocrail-project/​rocrail/​hardware/​files/​head:/​cbus/​cangc1e/​doc/​
 +\\
 +
 +=====Firmware=====
 +  * http://​bazaar.launchpad.net/​~rocrail-project/​rocrail/​hardware/​files/​head:/​cbus/​cangc1e/​dist/​default/​production/​
 +
 +\\
 +====Harware info====
 +| {{:​cbus:​can-gc1e-v1-4_sch.pdf|The schematics Version 1.4}}  |
 +| {{:​cbus:​can-gc1e-v1-4_pcb.pdf|The PC-Board with parts positions}} ​ |
 +| {{:​cbus:​can-gc1e_parts.pdf|The partslist}} ​ |
 +| {{:​cbus:​can-gc1e_gerber.zip|The Gerber Files}} ​ |
  
can-gca1e-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)