User Tools

Site Tools


can-gca2-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gca2-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 + 
  
 +De CAN-GC2 is een 16-poorts node voor gebuik in CAN-Bus\\
 +Elke poort kan apart als in of uitgang worden gedefinieerd.\\
 +Een poort kan 5V schakelen bij maximum 25 mAmp.\\
 +De totale uitgaande stroom van alle pooorten samen mag niet meer 200 mA zijn.\\
 +Om dit te bepalen telt U gewoon alle te leveren uitgangsstromen bij elkaar.\\
 +Voor hogere spanning en/of stroom ​ kunt U GCA76 of GCA77 toepassen.\\
 +
 +===== De Module =====
 + 
 +|   ​{{:​cbus:​can-gc2-pict03.jpg?​600}} ​  |
 + 
 +De CANbus moet aan het eind van de verbinding afgesloten worden met een weerstand van 120 ohm. Hiervoor is op de print een jumper aanwezig.\\
 +De 10 polige connectoren aan de achterzijde van de print zijn compatibel met [[:​mgv-overview-en|GCA(MGV)xx interfaces]].\\
 +De voeding voor de CANbus modules wordt meegevoerd in de aansluitkabels.\\ ​
 +Tijdens bedrijf mogen de modules niet losgekoppeld worden. De logische verbinding met Rocrail wordt dan verbroken en pas weer tot stand gebracht als Rocrail opnieuw opgestart wordt.\\
 +Uit bedrijfszekerheid en degelijkheid zijn er DB9 connectoren toegepast.
 +
 + 
 +
 +
 +
 +===== De hardware =====
 +  * {{:​cbus:​can-gc2-sch.pdf|Het schema}}
 +  * {{:​cbus:​can-gc2-pcb.pdf|De printplaat en componenten opstelling}}
 +  * {{:​cbus:​can-gc2-bomfile.pdf|De onderdelenlijst}}
 +
 +\\
 +
 + 
 +
 +===== Led functies =====
 +^  L1*  ^   ​L2 ​ ^  L3*  ^
 +|  Canbus activiteit ​ |  Programmeer activiteit ​ |  In bedrijf ​ |  ​
 +
 +*  leds knipperen  ​
 +
 +\\
 +
 +===== De drukknop =====
 + 
 +^ PB1 ^ Functie ^
 +| Tijdens het onder spanning brengen | __Reset alle settings__ en schakelt naar de leermodus ​ . |
 +| In bedrijf | Schakelt naar de leermodus voor het vastleggen van een module-node nummer,\\ nogmaals drukken verlaat deze mode.\\ Kijk ook onder [[CAN-Node-nl|CAN Setup]] ​ |
 + \\
 +
 +===== Connectoren J4 + J5  =====
 +
 +**
 +Het advies is gebruik te maken van passende connectoren en niet rechtstreeks op de pinnen solderen. \\
 +**
 +
 +^Pin # ^ functie / J4 ^   ^ functie / J5 ^
 +|1|  +5V  |  |  +5V  |  ​
 +|2|  GND  |  |  GND  | 
 +|3|  i/o 1  | |   i/o 9  |
 +|4|  i/o 2  | |  i/o 10  |
 +|5|  i/o 3  | |  i/o 11  |
 +|6|  i/o 4  | |  i/o 12  |
 +|7|  i/o 5  | |  i/o 13  |
 +|8|  i/o 6  | |  i/o 14  |
 +|9|  i/o 7  | |  i/o 15  |
 +|10|  i/o 8  | |  i/o 16  | 
 +
 +\\
 +
 + 
 +
 +
 + 
 +
 + 
can-gca2-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)