User Tools

Site Tools


can-gca4-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gca4-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GC4 RFID module ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​merg cbus|MERGCBUS]] ​
 + \\
 +  * **[[:​cangc4-firmware-nl|Setup]]**
 + 
 +
 + \\
 +
 + 
 +
 +===== Mogelijkheden =====
 +  * Het uitlezen van 8 RFID units RFID12
 +  * Aansluitmogelijkheid voor de **[[:​mgv93-nl|GCA93]]** 8 poorts stroomdetectie module.
 +
 + \\
 +
 +|  {{:​cbus:​can-gc4-pict02.jpg?​500 ​ }}  |    {{:​cbus:​can-gc4-pict03.jpg?​400}} |   ​\\ ​
 + 
 +
 +
 +
 +===== Opmerkingen =====
 +  * De RFID units ID-12 of ID-20, moeten niet te dicht bij elkaar geplaatst geplaatst worden om betrouwbaar te kunnen werken. Het verdient aanbeveling dit experimenteel vast te stellen.
 +  * De afstand tussen de leesunit en de transponder is voor kleine tag-types erg kritisch. Advies: eerst in een test opstelling uitproberen.  ​
 +  * Kijk voor meer informatie op: **[[:​sensor-bi-directional-nl|Bi-Directional Communication]]**.
 +
 + \\
 +
 +===== Beschrijving =====
 +MERG ontwierp een perfecte module voor het via de com of USB poort uitlezen van 8 RFID sensors ​ .\\
 +Dit ontwerp, de GC-4, gaat een stapje verder en heeft geen seriële poort nodig maar communiceert over de CANbus.\\
 + 
 +Rocrail kan evenwel ook uit de voeten met de MERG RFID module via de seriële of USB poort.\\
 +
 +De GC-4 beschikt over een robuuste voeding voor de RFID units.\\
 +
 +
 + \\
 +
 +
 +===== LEDs & Connectoren=====
 +{{:​cbus:​cangc4-leds.jpg?​500}}\\
 +
 + \\
 +
 +====LEDs====
 +^ LED# ^ Functie ^ Beeld ^ Opmerkingen ^
 +|  1 | CBUS activiteit | willekeurig flikkeren | Afhankelijk van de activiteit op de CANbus. ​ |
 +|  2 | In bedrijf | continue | De module werkt niet als deze led niet brandt. ​  |
 +|  3 | Leermodus | 0,5sec. knipperen | Wordt geactiveerd door op de drukknop te drukken. ​  |
 +|  3 | RFID checksum fout of de tag wordt niet herkend ​  | korte flits |   |
 +
 + \\
 +
 +====Connectoren====
 +^ Name ^ Function ^
 +|  Rf1-Rf8 ​ |  RFID lezers. ​ |
 +|  J4  |  Optioneel voor stroomdetectie/​GCA93. ​ |
 +|  ICSP1  |  PIC Programmer aansluiting. ​ |
 +|  J3  |  MERGCBUS met 12V aansluiting .  |
 +|  J1  |  CAN-GC connector out  | 
 +|  J2  |  CAN-GC connector in  |
 + \\
 +
 +===== Hardware =====
 +  * {{:​cbus:​can-gc4-sch.pdf|Het schema}} ​  
 +  * {{:​cbus:​can-gc4-pcb.pdf|DE print met onderdelen opstelling}} ​   ​
 +  * {{:​cbus:​can-gc4-parts.pdf|De materialen}} ​   ​
 +  * {{:​cbus:​can-gc4-gerber.zip|De GERBER bestanden}} ​   ​
 + \\
 +
 + 
 +
 +===== Algemene informatie over de werking =====
 +{{:​merg:​rfid-priciple.png?​300}}\\
 +
 +|{{:​cbus:​transponder.png?​100}}|{{http://​id-innovations.com/​httpdocs/​assets/​immage/​modules/​id12.jpg }}|{{ http://​id-innovations.com/​httpdocs/​assets/​immage/​modules/​id20.jpg}}|\\
 +De gevoeligheid van de ID-20 is groter dan van de ID-12. Dit betekent dat er bij gebruik van meerdere lezers kritischer gelet moet worden op onderlinge beïnvloeding.\\
 +Houdt de afstand tussen sensor en rfid tag zo klein mogelijk. Aanbevolen waarde 10mm.
 +
 +=====Aansluitschema ID-12=====
 +
 +{{:​rfid-schematic.jpg?​300|}}
 +\\
 +Een indicatie led in serie met een weerstand van 1k ohm kan aangesloten worden op punt 10. Kathode van de led aan gnd.
 +\\
 +
 +====RFID Readers====
 +  * http://​id-innovations.com/​
 +  * http://​www.merg.org.uk/​kits.php
 +  * http://​www.soselectronic.de/?​str=319&​producer=ID%20INNOVATIONS
can-gca4-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)