User Tools

Site Tools


can-gca5v2-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gca5v2-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GC5 CAN Handset Version 2======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​merg cbus|MERGCBUS]] ​
 +
 +  * [[dutch:​cab-instructions_nl|Nederlandse Gebruikers handleiding ]]
 +  * {{:​gc5_snelstart.pdf|Korte snelstart handleiding voor de GC3/GC5}}
 +  * {{:​cbus:​manual_can-gc5_nl.pdf|een vertaling van de originele Engelse manual}} ​
 + \\
 +\\
 +^Copyright Peter Giling^
 +
 +
 +\\
 +
 +===== Algemeen =====
 +{{ :​cbus:​can-gc5-pict04.jpg?​200}}
 +
 +De CAN-GC5 is een losse module die aangesloten op de CAN-GC3, het DCC station.\\
 +De module kan gebruikt worden als losse handregelaar maar kan ook ingebouwd worden in een schakelbord.\\  ​
 +Er zijn geen moeilijke smd componenten toegepast, hij is eenvoudig te bouwen.\\ ​
 +
 +\\
 +
 +===== Eigenschappen =====
 +  * Loc handregelaar
 +  * 28 functies
 +  * Multi tractie ondersteuning  ​
 +  * Noodstop
 +  * CV Programmeren
 +  * Zoekt een eigen vrije CANID, er is geen setup. ​
 +  * Laatst geadresseerde loc word onthouden, en kan bij inpluggen direct weer worden gebruikt.
 +
 +\\
 +
 +===== Beschrijving =====
 +De module is een exacte kopie van de  MERG CAB1, alleen eenvoudiger te bouwen door de afwezigheid van smd componenten. Daardoor wel iets groter van uitvoering\\ ​  
 +Het display ​ de regelaar en het keyboard zijn met kabels aan de print verbonden zodat deze vrij geplaatst kunnen worden.\\ ​
 +Meerdere van deze modules kunnen tegelijk op de can bus aangesloten worden, maximaal 32 stuks. ​ .\\
 +De RJ22 kabel kan zowel aan de boven als aan de onderzijde worden ingestoken.
 +Als een van de twee RJ22 connectoren onnodig blijkt, kan die eenvoudig worden weggelaten.\\ ​
 +De 2e connector kan niet worden gebruikt als aansluiting vopor een volgende handset.
 +
 +|  {{:​cbus:​can-gc5-pict01.jpg?​300}} ​ |  {{:​cbus:​can-gc5-pict04.jpg?​260}} ​ |
 +\\
 + 
 +
 + \\
 +===== Oudere (niet meer leverbare) versie van deze CAN-GC5 =====
 +[[CAN-GCA5-nl|CAN-GC5 ​ CAN Handregelaar]]
 +
 +===== Documentatie =====
 +  * {{:​cbus:​can-gc5-V2-sch.pdf|Schema}}
 +  * {{:​cbus:​can-gc5-V2--pcb.pdf|Print en onderdelen opstelling}}
 +  * {{:​cbus:​can-gc5-V2-partslist.pdf|Onderdelenlijst}}
 +
 + \\
 +
 +
  
can-gca5v2-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)