User Tools

Site Tools


can-gca6-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gca6-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GC6 ​ 4 kanaals ​ Servo module ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​merg cbus|MERGCBUS]] ​
 +
 +     ​*[[CAN-GCA6-setup-nl|CAN-GC6 Setup]] ​
 + \\
 +
 + \\
 +
 + \\
 +
 +^Ontwikkeld door Rob Versluis ​ & Peter Giling vertaling Fred Jansen^
 +
 + \\
 +
 +===== Eigenschappen =====
 +  * Mogelijkheid van stand terugmelding.
 +  * Ondersteunt de [[mgv137-en|GCA137]] voor puntstuk polarisatie
 +  * Servo'​s zijn instelbaar vanuit Rocrail
 +  * Compatibel met de MERGCbus DB9 connectoren. (J3)
 +  * De terugkoppel ingangen zijn optisch geisoleerd
 +  * Mogelijkheid voor een externe voeding.
 +  * Ieder servo heeft zijn eigen snelheid en richting ​ .
 +  * Bounce optie;de servo komt rustig in zijn eindstand zonder nog een stukje terug te lopen. ​
 +  * Rustige loop van de servo motor door een hoog aantal stappen.
 +
 + \\
 +
 +===== De module =====
 +|  V2.3  |
 +| {{:​cbus:​can-gc6-pict05.jpg?​600}} ​ |
 + \\
 +
 +===== LEDs, Jumpers & Connectoren=====
 +|  2.3 Componenten kant.  |
 +| {{ :​cbus:​cangc6-leds.jpg?​400}} |\\
 + \\
 +^ LED ^ Functie ^ Beeld ^ Kleur ^
 +| L1 | CBUS activiteit |  Willekeurig ​ |  Rood  |
 +| L2 | Leer modus ( drukknop PB1) |  1Hz  |  Geel  |
 +| L3 | Processor loopt  |  Continue ​ |  Groen  |
 +| L4 | Servo werkt |  2.5Hz  |  Rood  |\\
 +\\
 +^ Jumper ^ Functie ^
 +| JP1 | 120 Ohm afsluitweerstand |
 +\\
 +^ Connector ^ Functie ^  Opmerkingen ​ ^
 +| J1, J2 | GCA CBUS aansluiting met 12V voeding |  alleen nodig voor het only CAN-GC systeem ​ |
 +| J3 | MERGCBUS aansluiting met 12V voeding |  alleen nodig voor het MERGCBUS systeem ​  |
 +| S1..S4 | Servo 1...4 |  |
 +| F1..F4 | Ingangen voor de standterugmelding ​  (2 ingangen voor iedere servo) |  |
 +| ICSP1 | Pic Programmeer connector |  |
 +| GCA137 | aansluiting voor de GCA137 |  |
 +
 +\\
 +
 +=====  Servo aansluitingen =====
 +De meeste servo'​s in de modelbouwwereld hebben aansluitstekers die passen op de op deze module toegepaste connectoren .\\
 +De data-in aansluiting van de servo'​s (een rode of bruine draad)moet in ieder geval aan de rand van de printplaat geplaatst worden.\\
 +
 +===== Eindschakelaars =====
 +**Bij geen gebruik van eindschakelaars kunnen de componenten ​  ​F1..F4,​ U4 en U5 vervallen.**
 +
 +
 +F1..F4 zijn geplaatst voor de eindschakelaars,​ om aan te geven dat de servo inderdaad in zijn eindstand is aangekomen.\\
 +Schakelaar is gesloten als eindstand is bereikt.\\ \\
 +Aansluiten volgens onderstaande tabel :
 +
 +^  Connector ​ ^  Wissel ​ ^  Positie ​ ^  Aansluitingen ​   ^
 +|  F1  |  1  |  recht  |  C + S  |
 +|  F1  |  1  |  krom   ​| ​ C + R  |
 +|  F2  |  2  |  recht  |  C + S  |
 +|  F2  |  2  |  krom   ​| ​ C + R  |
 +|  F3  |  3  |  recht  |  C + S  |
 +|  F3  |  3  |  krom   ​| ​ C + R  |
 +|  F4  |  4  |  recht  |  C + S  |
 +|  F4  |  4  |  krom   ​| ​ C + R  |
 +
 +
 +===== Hardware =====
 + * {{:​cbus:​can-gc6-sch.pdf|Het schema}}\\
 + * {{:​cbus:​can-gc6-pcb.pdf|De printplaat en de onderdelen opstelling}}\\
 + * {{:​cbus:​can-gc6_partslist.pdf|Benodigde materialen}}
 +
 +
 +
 + \\
 +| // kijk hier   ​[[:​mgv137-en|GCA137]] voor de polarisatie module.// |\\
 + \\
 +
 + 
can-gca6-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)