User Tools

Site Tools


can-gca7-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gca7-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GC7 Klok ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​merg cbus|MERGCBUS]]
 +
 +    *[[:​cbus:​CAN_GC7_Setup-nl|CAN-GC7 Setup]] ​
 + 
 + \\
 +
 + \\
 +
 +===== Een klok voor de CANbus.=====
 +
 +\\
 +
 +^Copyright Peter Giling^
 +
 + \\
 +
 +===== Beschrijving=====
 +De implementatie van een klok optie in de MERGCbus vraagt om een weergave module om de tijd ook zichtbaar te maken.\\
 +Het eerste idee was om 4 bcd-naar-7-segment chips aan iedere CG2 te knopen.\\
 +Maar het aantal componenten dat meer nodig was leidde tot een onacceptabel ontwerp.\\
 +Door nu een aparte module met Pic-processor daarvoor te ontwerpen werden er ook meer opties gecreerd.\\
 +De GC7 wordt nu direct aangesloten op de CANbus, en werkt ook in het engelse MERGBUS systeem.\\
 + 
 + 
 +
 + \\
 +
 +===== Mogelijkheden =====
 + * Laat de datum en tijd zien \\ 
 + * Laat de dag van de week zien met 7 afzonderlijke leds\\ ​
 + * Module geschikt voor de MERGbus en het GC... systeem\\
 + * Keuze uit afzonderlijke 12V voeding voor de MERGbus\\
 + * Lichtsterkte instelbaar van uit Rocrail\\
 + * Laag energieverbruik\\
 + * Goedkope led-displays gebruikt\\
 + 
 +
 +===== Perfect pc-board en/of kits beschikbaar =====
 +^ The board with week day LEDs and common anode displays. ^^
 +|  {{:​can-gc7_pict01.png?​500}} ​ |
 +|  Bij deze toepassing is de SUB-D aansluiting gebruikt. ​  ​\\ ​ De blauwee led aan de linkerzijde geeft CANbus activiteit aan.  |
 +\\  ​
 +\\
 +
 +==== Documentatie ====
 +  * http://​bazaar.launchpad.net/​~rocrail-project/​rocrail/​hardware/​files/​head:/​cbus/​cangc7/​doc/​
 +  * {{:​cbus:​can-gc7-sch.pdf|Schema}}
 +  * {{:​cbus:​Can-gc7-pcb.pdf|Print en onderdelenopstelling}}
 +  * {{:​cbus:​can-gc7_parts.pdf|Lijst van materialen}}
 +  * {{:​can-gc7-gerber.zip|De Gerber files}}
 +
 +
 + 
  
can-gca7-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)