User Tools

Site Tools


can-gcln-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gcln-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GCLN CAN-Loconetbrug======
  
 +
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​merg cbus|MERGCBUS]] ​
 +
 +
 +
 +
 + \\
 +^Door Rob Versluis ​ & Peter Giling^
 +{{ :​cbus:​can-gcln.png}}{{ :​cbus:​cangcln-prototype2.jpg?​200}}
 +
 +===== Introduction =====
 +De **CAN-GCLN** verzorgt een koppeling tussen de CANbus en de Loconetbus en kan gebruikt worden in die situaties waar aan te sluiten modules wel voor de ene en niet voor de andere bus beschikbaar zijn of om aan de wens te voldoen vanuit Rocrail slechts 1 bus   aan te sturen. \\
 + \\
 +//​LocoNet(r) is een handelsmerk van Digitrax, Inc.//\\
 +
 +
 + \\
 +
 +===== Een stukje techniek =====
 +Het probleem om een dergelijke brug te realiseren ligt in het verschil in data snelheid van de beide bussen.\\
 +Cbus gebruikt een snelheid van 125kBit/sec en Loconet 16kBit/​sec.\\
 +De oplossing kan worden gevonden in het creeren van een voldoend grote buffer, maar eigenlijk is het toepassen van filters een betere optie om zgn. overflow te voorkomen.\\  ​
 + 
 +
 + \\
 +
 +===== Mogelijkheden =====
 +  * Ondersteuning van  Digitrax **[[:​loconet:​transponding-en|Transponding]]**.
 +  * Ondersteuning van de Uhlenbrock **Lissy** ontvangers.
 +  * Ondersteuning voor de   ​**[[:​mgv141-en|Wielenteller ​ GCA141]]**.
 +  * Modelklokpulsen van Cbus naar Loconet
 +  * Voeding via de   RJ12 connectoren.
 +  * **[[:​cbus:​cangcln-firmware-en#​supported_opcs|Ondersteunde OPCs]]**
 + \\
 +
 +===== Afspraken over adressering =====
 +Afspraken voor het adresseren van componenten is noodzakelijk omdat de Canbus bij de events geen onderscheid maakt tussen binnenkomende meldingen en uitgaande opdrachten. \\
 +Er is voorzien in een instelbaar filter met een standaard instelling zoals onderstaand.\\
 +^ Type ^ CBUS events bereik ^
 +| Wissels | getalwaarde < 1024 |
 +| Melders ​ | getalwaarde >= 1024 |\\
 +
 +\\
 +
 +====Adres mapping====
 +
 +Lees ook **[[:​addressing-nl|Addressing]]** voor meer info over het adresseren .\\  ​
 +^ CBUS (FADA) -> LocoNet (PADA) ^ Opmerking ^
 +| address (divided by) 2 -> port | |
 +| address (modulo) 2 -> gate | Bij de **[[:​loconet-easy-nl|GCA50 setup]]** wordt de gate **[[:​loconet-easy-en#​two_coil_switchc2|C2]]** optie gebruikt. |
 + \\
 +^ LocoNet (PADA) -> CBUS (FADA) ^
 +| port (multiplied by) 2 + gate | \\
 + \\
 +
 +
 +  * **[[:​addressing-nl#​flat_accessory_decoder_address_fada|FADA]]** = Flat Accessory Decoder Address
 +  * **[[:​addressing-nl#​port_accessory_decoder_address_pada|PADA]]** = Port Accessory Decoder Address
 +
 +
 + \\
 +
 +====Voorbeeld====
 +Een MGV50 module uitgang onder Loconet met adres 0 en poortnummer 10 heeft onder Cbus het adres 0 en poortnummer (10x2)-2.\\
 +
 +:!: Pas op voor een wissel met een enkele spoel worden twee opvolgende adressen gebruikt, 1 voor het inschakelen en het tweede adres voor het uitschakelen.\\
 +
 + \\
 +
 +===== Setup =====
 +//Rocrail 3536+, Firmware 427+// \\
 +{{:​cbus:​cangcln-setup-en.png}}
 +\\
 +
 +===== LocoNet ====
 +=== Read only ===
 +Alleen LocoNet packets worden vertaald naar CBUS, niet andersom.\\
 +=== CBUS melders ===
 +Zet een vinkje voor   CBUS sensor events.\\
 +=== Start of day ===
 +Vertaalt de "CBUS Start of Day" waarde naar LocoNet om de actuele status van de melders te verkrijgen. ​ \\
 + \\
 +
 +===== CBUS ====
 +=== CANID ===
 +De ID op de CANbus.\\
 +=== SoD ===
 +Start of Day, unieke waarde om de gebeurtenissen een unieke waarde te geven.\\
 +=== Switch filter ===
 +Filter bereik voor de wissels die omgezet moeten worden van CBUS naar loconet.\\
 +=== Sensor filter ===
 +Filter bereik voor de melders die omgezet moeten worden van CBUS naar loconet.\\
 +
 +===== Hardware =====
 +==== Prototype ====
 +{{:​cbus:​cangcln-prototype2.jpg?​500}}\\
 +
 +==== Connectoren,​ LEDS en Jumpers====
 +{{:​cbus:​cangcln-pcb.png}}\\
 +^ Connector ^ Omschrijving ^
 +|  J1  | CAN-GCA |
 +|  J2  | CAN-GCA |
 +|  J3  | MERG |
 +|  J4  | GCA LocoNet |
 +|  J5  | GCA LocoNet |
 +|  J6  | RJ12 LocoNet |
 +|  J7  | RJ12 LocoNet |
 +|  ICSP1  | PIC Programming |
 + \\
 +^ Jumper ^ Omschrijving ^
 +|  JP1  | CAN Aansluiting |
 +|  JP2  | LocoNet 12V op RailSync |
 + \\
 +
 +^ LED ^ Omschrijving^
 +|  1  | CBUS lezen   |
 +|  2  | CBUS schrijven |
 +|  3  | LocoNet lezen |
 +|  4  | LocoNet schrijven |
 +|  5  | Run |
 +|  6  | FLiM Programmeren |
 + \\
 +
 +===== Bestanden =====
 +  * http://​bazaar.launchpad.net/​~rocrail-project/​rocrail/​hardware/​files/​head:/​cbus/​cangcln/​
 +
 +====HEX====
 +  * https://​launchpad.net/​rocrail/​sunrise/​2.0/​+download/​cangcln-423.hex.zip
 +
 + \\
can-gcln-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)