User Tools

Site Tools


cangc4-firmware-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cangc4-firmware-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GC4 Setup ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[:​dutch#​mergcbus|MERGCBUS]] ​
 +
 +  ​
 +
 + \\
 +
 +
 +===== Setup  =====
 +| {{:​cbus:​cangc4-cbus-setup.png}} |
 +====RFID Column====
 +The 8 ID-12 readers can be assigned an address used for CBUS events.¹\\
 +
 +====BK Column====
 +De 8 stroomdetectieuitgangen van de GCA93, krijgen hier een CANbus event nummer ​ .  \\
 +
 +====Allowed RFID Column====
 +Er worden alleen events gegenereerd als de RFID ID hier vermeld is.  .\\
 +
 +====Options====
 +
 +^ Bit ^ Default ^Function ^Remark ^
 +|0×01 | off | Sla RFID's op | Genbruikt door SoD ; Opletten → Oude waarden worden gerapporteerd !|
 +|0×02 | off | Check RFID'​s | De gelezen RFID moet in de lijst staan|
 +|0×04 | off | Vrijgeven RFID'​s|Na 2 sec. wordt de melder vrijgegeven. | 
 +|0×08 | off | Accessoires events voor RFID'​s|Te gebruiken in combinatie met check RFID's om een uitgang te triggeren op de CAN-GC2.|  ​
 +
 + \\
 + 
 +
 +===== IDs =====
 +| NMRA Manufacturer ID |  70 |
 +| Product ID |  4 |
 +| Default node number |  115 |
 +| Default CanID |  115 |\\
 +
 +
 + \\
 +
 +
 +
 +
 +=====Files=====
 +==== HEX ====
 +  * **[[https://​launchpad.net/​rocrail/​sunrise/​2.0/​+download/​cangc4-1b-335.hex.zip|cangc4-1b-335.hex.zip]]**
 +
 +==== Sources ====
 +  * http://​bazaar.launchpad.net/​~rocrail-project/​rocrail/​hardware/​files/​head:/​cbus/​cangc4/​
 + \\
 +===== Copyrights =====
 +(c) [[http://​www.merg.org.uk/​|MERG]] (CBUS code.)\\
 +(c) [[http://​www.piclist.com/​|Bob Ammerman]] (Software UAR(no T) code.)\\
 +(c) [[http://​www.rocrail.net|Rob Versluis, rocrail.net]]\\
 +
 + 
cangc4-firmware-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)