User Tools

Site Tools


car-int-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
car-int-nl [2021/03/03 13:19]
smitt48 [Logische Richting]
car-int-nl [2021/03/03 14:28] (current)
smitt48 [Snelheid]
Line 48: Line 48:
  
 ====Snelheid===== ====Snelheid=====
- +Schakel dit selectievakje in om de tabel "​Snelheid"​ te activeren.
 ====Licht==== ====Licht====
 Stuurt een functie commando van de bediener naar de functie decoder.\\ Stuurt een functie commando van de bediener naar de functie decoder.\\
car-int-nl.txt · Last modified: 2021/03/03 14:28 by smitt48