User Tools

Site Tools


clock-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

clock-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Externe Klok=====
 +{{  :​rocrail-logo-35.png}}
  
 +[[dutch|Inhoud]] ​ ->   ​**Externe Klok**
 +   
 +
 +// \\ // \\
 +===== Klok puls=====
 +Alle Central Station bibliotheken krijgen iedere (model)minuut een klok event, meestal wordt deze niet verder verwerkt.\\
 +\\
 + 
 +===== Hoe werkt het=====
 +De klok puls wordt naar de DTR-pin van de rs232 poort gestuurd.\\
 +
 + 
 +==== Hardware Klok ====
 +Kijk voor een externe klok :
 +  * http://​dirk.familie-jahnke.de/​index.php?​id=modellzeit
 +
 +===== Setup =====
 +De eertse versie is heel rudimentair. Voeg de nieuwe **clock** bibliotheek aan de rocrail.ini toe.\\
 +Het enige dat veranderd kan worden is de compoort die gebruikt wordt om het clock event om te zetten in een elektrisch signaal op de DTR aansluiting. ​
 + 
 +
 + 
clock-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)