User Tools

Site Tools


clockservice-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

clockservice-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Initialisatie =====
 +[[:​dutch#​rocrail_server|{{ ​ :​server.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch | Inhoud ]] -> [[dutch#​rocrail_server|Rocrail Server]] -> [[rocrailini-nl|Initialisatie]]
 +  *[[rocrailini-gen-nl|Algemeen]] | [[rocrailini-trace-nl|Trace]] | [[rocrailini-service-nl|Netwerkinstellingen]] | [[rocrailini-automode-nl|Automode]] | [[rocrailini-controller-nl|Controller]]
 +    * **De Rocrail klok**
 +// \\ // \\ 
 +
 +
 +=====Algemeen=====
 +
 +De Rocrail clients worden op dezelfde tijd gezet als de server.  ​
 +
 +Standaard wordt iedere minuut de werkelijke tijd doorgegeven.
 +De klok kan op sneller lopen ingesteld worden.
 +
 +De instel parameters worden ​ hier beschreven:
 +http://​www.rocrail.net/​doc/​rocrail-wrappers/​wrapper-en.html#​clock
 +
 + 
 +
 +Herstart Rocrail om de veranderingen te activeren.
 +
 +Je kunt het beeld van de klok wijzigen ga naar : Bestand --> Rocgui eigenschappen:​
 +
 +{{clock_config_en.png}}
 +
 +| **Waarde** | **Voorstelling** |
 +| Standaard | {{clock_default.png}} |
 +| AM/PM | {{clock_ampm.png}} |
 +| 24uur | {{clock_24h.png}} |
 +
 +Na het herstarten van Rocgui zijn de veranderingen actief en de klok wordt weergegen in de gekozen voorstelling.
 +
 +
 +===== Opdrachten =====
 +De opdrachten zijn alleen beschikbaar als de klokdeler in gesteld is op een waarde >1 en bevinden zich in popup menu dat tevoorschijnkomt door op de klok met de linkermuisknop te klikken. \\
 +==== Bevriezen(freeze) ====
 +Zet de klok stil voor onderhoud o.i.d.
 + 
 +==== Herstart(resume) ====
 +Start de klok weer.
 + 
 +
  
clockservice-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)