User Tools

Site Tools


dccpp:dccpp-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dccpp:dccpp-nl [2020/04/07 20:40]
wolfgangk [Opties]
dccpp:dccpp-nl [2020/04/07 22:13] (current)
smitt48 [Opties]
Line 140: Line 140:
 | Pull-up |  0 | 1 = gebruik de internal pull-up resistor voor de pin \\ 0 = gebruik NIET de internal pull-up resistor voor de pin | | Pull-up |  0 | 1 = gebruik de internal pull-up resistor voor de pin \\ 0 = gebruik NIET de internal pull-up resistor voor de pin |
  
-Meestal zijn hier geen handmatige instellingen nodig. Rocrail definieert automatisch ​Arduinopinnen ​als ingangs- of uitgangspennen ​zodra de pennen ​van zo'n DCC++ centrum ​worden gebruikt voor het triggeren ​van terugmeldingen ​en het schakelen van wissels of signalen. Voor de ingangspinnen ​is de optie "​Invert / Pull-up"​ standaard geactiveerd,​ d.w.z. dat de interne pull-up-weerstand wordt gebruikt.+Meestal zijn hier geen handmatige instellingen nodig. Rocrail definieert automatisch ​Arduino-pinnen ​als ingangs- of uitgangs-pinnen ​zodra de pinnen ​van zo'n DCC++ centrale ​worden gebruikt voor het veroorzaken ​van terugmeldingen, of het schakelen van wissels of signalen. Voor de ingangs-pinnen ​is de optie "​Invert / Pull-up"​ standaard geactiveerd,​ d.w.z. dat de interne pull-up-weerstand wordt gebruikt.
  
-Alleen in het geval dat er bij het opstarten andere opties dan de standaardopties moeten worden gebruikt, is hier een handmatige ingreep vereist. In principe is het aan te raden om alle objecten in het plan eerst te maken met de benodigde pinnen. Dan moet Rocrail opnieuw worden opgestart en moeten alle commando'​s van objecten die uitvoerpinnen gebruiken eenmalig worden uitgevoerd; omdat alle gebruikte invoerpinnen tijdelijk worden aangemaakt bij het opstarten en alle uitvoerpinnen tijdelijk worden aangemaakt bij het uitvoeren van een commando van Rocrail in het DCC++ centrum. Daarna worden alle gebruikte pinnen vermeld bij "​Query"​ en kunnen de opties direct worden gewijzigd. __Vergeet op het einde niet te redden!__+Alleen in het geval dat er bij het opstarten andere opties dan de standaardopties moeten worden gebruikt, is hier een handmatige ingreep vereist. In principe is het aan te raden om alle objecten in het plan eerst te maken met de benodigde pinnen. Dan moet Rocrail opnieuw worden opgestart en moeten alle commando'​s van objecten die uitvoerpinnen gebruiken eenmalig worden uitgevoerd; omdat alle gebruikte invoerpinnen tijdelijk worden aangemaakt bij het opstarten en alle uitvoerpinnen tijdelijk worden aangemaakt bij het uitvoeren van een commando van Rocrail in het DCC++ centrale. Daarna worden alle gebruikte pinnen vermeld bij "​Query"​ en kunnen de opties direct worden gewijzigd. __Vergeet op het einde niet te alles te bewaren!__
  
 Als u de optie "​Omkeren/​trekken"​ wijzigt, let dan op het volgende: Voor uitgangen is de instelling "​Invert"​ alleen geldig bij het starten van Rocrail. Om ervoor te zorgen dat de uitgangen voor wissels of seinen tijdens het bedrijf altijd in omgekeerde richting worden aangestuurd,​ moet de waarde in het veld "​Parameter"​ op het tabblad "​Interface"​ van deze objecten op "​1"​ worden gezet. ​ Als u de optie "​Omkeren/​trekken"​ wijzigt, let dan op het volgende: Voor uitgangen is de instelling "​Invert"​ alleen geldig bij het starten van Rocrail. Om ervoor te zorgen dat de uitgangen voor wissels of seinen tijdens het bedrijf altijd in omgekeerde richting worden aangestuurd,​ moet de waarde in het veld "​Parameter"​ op het tabblad "​Interface"​ van deze objecten op "​1"​ worden gezet. ​
dccpp/dccpp-nl.txt ยท Last modified: 2020/04/07 22:13 by smitt48