User Tools

Site Tools


demotracks-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

demotracks-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Beginnen======
 +[[dutch|Inhoud]] ->  [[dutch#​Beginnen|Beginnen]] {{  :​rocrail-logo-35.png}}
 +  *  [[before-nl|Alvorens te beginnen ]] | [[supported-os-nl|Ondersteunde besturingssystemen]]| [[first-steps-nl|Installeren van Rocrail]] | [[baseconfig-nl|Basis configuratie]] | [[centralunit-nl|Central Stations en Componenten]] | [[sensors-nl|Melders]] | ** Demo baan ** | [[overview-nl|Systeem overzicht]]
 +  ​
 +
 +// \\ // \\ 
 +----
 +De demo baan die gebruikt wordt in deze handleiding
 +----
 +
 +De baan bestaat uit 5 blokken waarvan blok 1 en 2 stationsblokken zijn waar de trein dient te stoppen en blok 4 en 5 zijn rangeerblokken. In blok 3 mag, indien mogelijk, gewoon worden door gereden.
 +Alle blokken hebben 3 bezetmelders en de wissel sectie heeft er 1.
 +Bezetmelders kunnen op diverse manieren worden gemaakt waar in een later hoofdstuk nog op terug gekomen wordt.
 +
 +{{rocrail-demo.png}}\\
 +{{:​rocrail-demo.xml}}\\
 +
 +Er rijden in totaal drie treinen, waarvan er afwisselend één of twee in de rangeerblokken 4 en 5 staan.
 +De richting van de treinen is, afgezien van en naar de rangeerblokken,​ met de klok mee.
 +
 +In dit voorbeeld wordt er met de volgende componenten gewerkt:
 +
 +  * PC met Rocrail en Rocgui
 +  * 1:160 baan
 +  * PC met DDL/DDW; kan de zelfde zijn waar Rocrail op geïnstalleerd is.
 +  * een motorola of DCC wissel decoder
 +  * twee S88 modules (met stroom detectie)
 +  * twee DCC locomotieven
 +
 +Aan de configuratie hoeft maar weinig veranderd te worden om van systeem te wisselen dit zal ik later nog laten zien.
 +
 +{{rocrail-demo-drawing.png}}
 +
 +Deze spoor N baan is ontworpen voor de Fleischmann Piccolo rails, wat natuurlijk ook makkelijk met ander rail materiaal en / of schaal na te bouwen is.
 +Bij de **rode** punten zijn beide railstaven geïsoleerd (omdat met het systeem Dinamo gewerkt wordt) en bij de **blauwe** punten is één railstaaf geisoleerd.
 +De baan meet 100 x 50 cm.
 +De licht seinen worden met LED's in houders uitgevoerd om de baan transportabel te houden. {{led-sein.png}}
 +
 +Daar de demo baan nog niet af is volgt hier een foto van hoe het er nu uit ziet.
 +
 +{{rocrail-demo-fase1.jpg}}
 +Fase 1: Uitpakken en proberen of alles past.
 +
 +{{rocrail-demo-fase2.jpg}}
 +Fase 2: Alle aansluitkabels zijn er aan gesoldeerd.
 +
 +{{rocrail-demo-fase3.jpg}}
 +Fase 3: De rails is op de plaat gemonteerd.
 +
 +{{sensor-cable.jpg}}
 +Zo worden de kabels aan de railstaven gesoldeerd:
 +Door de railbedding wordt een gaatje van 1mm geboord waardoor de aansluitkabel gaat om aan de railstaaf gesoldeerd te worden.
 +
 +{{minitrix-T3.jpg}}
 +Deze oude dame gaat ook meedoen, maar zonder decoder wat alleen met het Dinamo-Systeem mogelijk is.
 +
 +{{signals-in-wood.png}}
 +De LED signalen.
 +
 +{{cable-side.png}}
 +
 +Alle kabels zijn aan de connectoren gesoldeerd.
 +
 +{{demo-test.png}}
 +De eerste DDL test met vlnr: DSL-Laptop, LDT wissel decoder - booster - 16 poorts terugmelder,​ LDT bezetmelders (2 x 8 stroom detectie), de demo baan.
 +
 +Omdat de baan ook met het Dinamo systeem moet kunnen werken zijn alle blokken elektrisch aan beide spoorstaven geïsoleerd,​ zie de rode punten, waarbij het segment van wissel 2 t⁄m 4 blok afhankelijk middels een decoder uitgang en een relais aangesloten wordt op blok 1 of 2.
 +Daar de bezetmelders,​ rondje met cijfer, in dit voorbeeld op stroomdetectie baseerd zijn, zijn deze dus alle aan één spoorstaaf in het betreffende blok geïsoleerd. (blauwe punten)
 +Maar als er niet met het Dinamo systeem gereden wordt kunnen de rode punten worden vervangen door blauwe. Het kan misschien later een voordeel zijn om toch de blokken van elkaar electrisch te scheiden.
 +
 +De gebruikte wissels hebben een metalen puntstuk en mogen uiteraard niet open gereden worden dit veroorzaakt kortsluiting. Door het wissel in de juiste stand te zetten wordt het puntstuk correct gepoold. Dus later bij de rijweg definitie moeten alle wissels gezet worden zoals in het groot bedrijf ook gaat.
 +{{9180.png}}
  
demotracks-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)