User Tools

Site Tools


dutch

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dutch [2019/10/01 10:20]
vt601 [Rocrail]
dutch [2020/07/09 10:12] (current)
agre30 [andRoc]
Line 15: Line 15:
  \\  \\
  
-De Rocrail documentatie weerspiegelt de huidige ontwikkeling stand (__**[[http://​rocrail.net/software/​rocrail-snapshot/​|Daily Build]]**__). \\+De Rocrail documentatie weerspiegelt de huidige ontwikkeling stand (__**[[https://wiki.rocrail.net/​rocrail-snapshot/​|Daily Build]]**__). \\
 Deze Wiki wordt onderhouden aan de hand van de lopende ontwikkelingen. Sommige functionaliteiten kunnen in de geïnstallerde Rocrail versie niet of anders voorhanden zijn, dit is meestal aangegeven middels een revisie nummer. Deze Wiki wordt onderhouden aan de hand van de lopende ontwikkelingen. Sommige functionaliteiten kunnen in de geïnstallerde Rocrail versie niet of anders voorhanden zijn, dit is meestal aangegeven middels een revisie nummer.
 **Bij problemen moet altijd de meest actuele versie gebruikt worden. Check dit vooraf**.\\ **Bij problemen moet altijd de meest actuele versie gebruikt worden. Check dit vooraf**.\\
Line 246: Line 246:
 ====andRoc==== ====andRoc====
 //Android// //Android//
-  * [[androc-intro-en|AndRoc Introductie & Setup]][[:​donate-en|{{:​icons:​key.png}}]]+  * [[:​android:​androc2-nl|AndRoc Introductie & Setup]][[:​donate-en|{{:​icons:​key.png}}]]
  
 ====WLANmaus==== ====WLANmaus====
Line 270: Line 270:
     * [[rocrailini-controller-nl|Centrale]]     * [[rocrailini-controller-nl|Centrale]]
     * [[r2rnet-nl|R2Rnet]]     * [[r2rnet-nl|R2Rnet]]
-    * [[rocrailini-analyser-nl|Router]]+    * [[rocrailini-router-nl|Router]]
     * [[rocrailini-rocweb-nl|RocWeb]]     * [[rocrailini-rocweb-nl|RocWeb]]
     * [[finder:​finder-nl|Finder]]     * [[finder:​finder-nl|Finder]]
Line 285: Line 285:
     * [[rocrail-linux-user-en|Autostart in user context (EN)]]     * [[rocrail-linux-user-en|Autostart in user context (EN)]]
   * Track plan   * Track plan
-    * [[:analyzer-nl|Spoorplan Router]]+    * [[:router-nl|Spoorplan Router]]
     * [[planhealth-en|Track plan health (EN)]]     * [[planhealth-en|Track plan health (EN)]]
     * [[editplan-en|Manual editing the track plan XML (EN)]]     * [[editplan-en|Manual editing the track plan XML (EN)]]
Line 294: Line 294:
     * [[nodered:​nodered-en|Node-RED (EN)]] [[nodered:​nodered-en|{{:​nodered:​node-red.png}}]]     * [[nodered:​nodered-en|Node-RED (EN)]] [[nodered:​nodered-en|{{:​nodered:​node-red.png}}]]
   * [[:​rename-id-en|Rename an object ID (EN)]]   * [[:​rename-id-en|Rename an object ID (EN)]]
-  * [[analyzer-nl| Routen ​(NL)]]+  * [[router-nl| Router ​(NL)]]
  
 ===== Rocrail-Objecten ===== ===== Rocrail-Objecten =====
Line 305: Line 305:
     * [[:​actions-nl|Actie instellen]] | [[:​actionctrl-nl|Actie besturing]] | [[:​actionctrl-nl#​systeemacties|Systeemacties]] | [[:​actioncond-nl|Actie Condities]] | [[:​actionctrl-nl#​xml-script|XML-scripts]]| [[action-examples-nl|Voorbeelden]] | [[action-examples-nl|Voorbeelden Level 2]]     * [[:​actions-nl|Actie instellen]] | [[:​actionctrl-nl|Actie besturing]] | [[:​actionctrl-nl#​systeemacties|Systeemacties]] | [[:​actioncond-nl|Actie Condities]] | [[:​actionctrl-nl#​xml-script|XML-scripts]]| [[action-examples-nl|Voorbeelden]] | [[action-examples-nl|Voorbeelden Level 2]]
   * **[[block-nl|Blokken]]**   * **[[block-nl|Blokken]]**
-    *  [[block-index-nl|Index]] | [[block-gen-nl|Algemeen]] | [[block-signals-nl|Seinen]] | [[block-details-nl|Details]] | [[block-routes-nl|Rijwegen]] | [[block-int-nl|Interface]] | [[block-permissions-nl|Toestemmingen]] | [[block-statics-nl|Statistiek]] | [[block-menu-nl|Menu]]+    *  [[block-index-nl|Index]] | [[block-gen-nl|Algemeen]] | [[block-signals-nl|Seinen]] | [[block-details-nl|Details]] | [[block-routes-nl|Rijwegen]] | [[block-int-nl|Interface]] | [[block-permissions-nl|Toestemmingen]] | [[block-statics-nl|Statistiek]] | [[block-menu-nl|Menu]] | [[:​block:​block-embededfb-nl|Ingebouwde melders]]
   * **[[:​blockgroups-nl|Kritische secties & Blokgroepen]]**   * **[[:​blockgroups-nl|Kritische secties & Blokgroepen]]**
     *  [[blockgroups-index-nl|Index]] | [[blockgroups-gen-nl|Algemeen]] | [[blockgroups-props-nl|Details]] | [[blokgroups-cond-nl|Voorwaarden]]     *  [[blockgroups-index-nl|Index]] | [[blockgroups-gen-nl|Algemeen]] | [[blockgroups-props-nl|Details]] | [[blokgroups-cond-nl|Voorwaarden]]
Line 426: Line 426:
     * [[loconet-cs-nl|Command Stations]] | [[loconet-interfaces-nl|Interfaces]] | [[lnfc-nl|Fast Clock]] | [[loconet-dev-nl|Throttles]] | [[loconet:​transponding-nl|Transponding]](BDL168) | [[loconet:​dtopsw-nl|Option Switches]] | [[locont-wi-nl|Wiring]]     * [[loconet-cs-nl|Command Stations]] | [[loconet-interfaces-nl|Interfaces]] | [[lnfc-nl|Fast Clock]] | [[loconet-dev-nl|Throttles]] | [[loconet:​transponding-nl|Transponding]](BDL168) | [[loconet:​dtopsw-nl|Option Switches]] | [[locont-wi-nl|Wiring]]
   * Dinamo   * Dinamo
-    * [[dinamo-nl|Dinamo (RM-H, RM-U, UCCI)]] | [[dinamo-om32-nl|OM32/​OC32]] | [[:​dtc-nl|DTC]]+    * [[dinamo-nl|Dinamo (RM-H, RM-U, UCCI)]] | [[dinamo-om32-nl|OM32/​OC32]]
   * DMX   * DMX
     * [[:​dmx:​artnet-nl|Art-Net]] | [[:​dmx:​dmx4all-nl|DMX4ALL]] | [[:​dmx:​dmxeurolite-nl|USB-DMX512-PRO]]     * [[:​dmx:​artnet-nl|Art-Net]] | [[:​dmx:​dmx4all-nl|DMX4ALL]] | [[:​dmx:​dmxeurolite-nl|USB-DMX512-PRO]]
Line 599: Line 599:
   * [[direction-nl|Rijrichting]]   * [[direction-nl|Rijrichting]]
   * [[signal-gen-nl#​manual_operated|Handbediende seinen/​Manual operated signals]]   * [[signal-gen-nl#​manual_operated|Handbediende seinen/​Manual operated signals]]
-  * [[blocksideroutes-nl|Rijwegen]] 
-    * [[blocksideroutes-nl#​reverse_loop_example|Keerlus/​Reverse Loop]] 
     * [[reverse_loop-nl|Keerlussen]]     * [[reverse_loop-nl|Keerlussen]]
-    * [[:​rocview:​cmdrecorder-nl#​route|Maak een rijweg met de Command Recorder]] 
   * [[sensors_and_blocks-nl|Melders en Blokken]]   * [[sensors_and_blocks-nl|Melders en Blokken]]
   * [[commuter-setup-nl|Aanmaken Pendeltrein/​Setting up a commuter train]]   * [[commuter-setup-nl|Aanmaken Pendeltrein/​Setting up a commuter train]]
dutch.1569918025.txt.gz · Last modified: 2019/10/01 10:20 by vt601